A

Omaishoidon yhteistyöfoorumi

Omaishoitajien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöfoorumin toiminta käynnistyi syyskuussa 2015. Yhteistyöfoorumin tavoitteena on

  • Tehdä omaishoitoa ja omaishoitajien tarpeita tunnetuksi sekä kaupungin palvelujärjestelmässä että laajemmin yhteiskunnassa
  • Parantaa tiedonkulkua omaishoitajia koskevissa asioissa
  • Mahdollistaa omaishoitajien vaikuttaminen
  • Edistää omaishoitajien tarpeita vastaavien palvelujen kehittymistä yhteistyössä järjestöjen ja kunnan kanssa
  • Vahvistaa kokemusasiantuntijuutta omaishoidon palveluiden kehittämisessä

 

Yhteistyöfoorumin toimintamallia työstettiin kevään 2015 aikana yhteistyössä omaishoitajien ja yhdistysten kanssa. Toimintamallin käynnistämisen pohjaksi toteutettiin omaishoitajien haastattelu. Haastattelun tulosten ja yhteistyöfoorumi-idean esittelemiseksi järjestettiin omaishoidon kehittämisilta 20.5.2015. Omaishoidon yhteistyöfoorumin suunnitteluun paneuduttiin 2.6.2015 ja foorumin omaishoitajajäsenet valittiin 5.6.2015 haastatteluiden yhteydessä ja kehittämistyöskentelyn aikana kiinnostuksensa osoittaneiden joukosta.

Foorumissa on edustettuna eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia omaishoitajia. Foorumin jäsenet voivat halutessaan pyytää tilalleen itse valitsemansa edustajan ollessaan estyneitä tulemaan paikalle.

Foorumin yhteistyökumppaneina ovat mukana

  • Setlementti Louhela ry
  • Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto
  • Keski-Uudenmaan omaishoitajat ja läheiset ry
  • Järvenpään seurakunta
  • Järvenpään kaupunki / Omaishoito (foorumin sihteerinä palveluohjauksen päällikkö Katri Kakko)

 

Lisätietoa yhteistyöfoorumin tavoitteista ja toiminnasta löytyy Yhteistyöfoorumin suunnittelutapaaminen yhteenveto (pdf).

Yhteistyöfoorumin nettisivuilta löydätte jatkossa tiedot yhteistyöfoorumin tulevista tapaamisista, toimijoiden yhteystiedot sekä tapaamisten muistiot.