A

Omaishoitajan tueksi

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan riippumatta siitä onko hoidossa kyse virallistetusta sopimusomaishoidosta tai epävirallisemmasta läheiselle annetusta avusta, hoivasta ja huolenpidosta.

Omaishoitajille löytyy runsaasti hyvinvointia ja virkistystä tukevaa toimintaa kaupungin yleisten vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden sekä paikallisten yhdistysten tarjonnasta.

Myllytien toimintakeskuksessa sijaitseva Omaishoitokeskus tukee osaltaan omalla tarjonnallaan omaishoitajien mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan.  Omaishoitokeskuksessa on mahdollista kokoontua myös omaehtoisesti tai yhdistysten järjestämän toiminnan puitteissa. Omaishoitokeskuksen ammatilliset tukipalvelut on suunnattu ensisijaisesti omaishoidon tuen piirissä oleville omaishoitajille.

Tilapäinen hoitoapu

Omaishoitajan on mahdollista saada tilapäistä hoitoapua esimerkiksi asioinnin tai virkistyksen ajaksi. Ryhmämuotoista hoitopalvelua järjestetään omaishoitokeskuksessa tiistaiaamuisin klo 9-12 kokoontuvassa aamukammariryhmässä. Aamukammariryhmään tulijoiden on syytä varmistaa viimeistään samana aamuna, että ryhmässä on tilaa. Aamukammari on maksuton. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 040 315 3314 / Arja Hännikäinen tai p.040 315 2622/ Maria Saarinen.

Hoitoapua voidaan järjestää myös hoidettavan kotiin. Ikääntyneiden hoidettavien kotikäynneistä vastaavat omaishoidon lähihoitajat Maria Saarinen p.040 315 2622 ja Arja Hännikäinen p. 040 315 3314. Omaishoidon tilapäinen hoitoapu kotikäynteinä on maksullista.

Hoitotyön ohjaus ja neuvonta

Omaishoitokeskuksessa järjestetään kaksi kertaa vuodessa uusille omaishoitajille suunnattu OVET omaishoitajuuteen -valmennuskurssi. Ryhmämuotoinen valmennus koostuu neljästä 4 tunnin iltapäivästä, joiden teemat käsittelevät monipuolisesti omaishoitoon liittyviä kysymyksiä ja vahvistavat omaishoitajan valmiuksia toimia tehtävässään. Uudet omaishoitajat saavat kutsun OVET -valmennukseen omaishoidon palveluohjaajalta. Ryhmän koko on enintään 10 hoitajaa. Lisätiedot p. 040 315 3581 tai 040 315 3876.

Omaishoitajat saavat hoitotyöhön liittyvää ohjausta palveluohjaajilta ja omaishoidon lähihoitajilta. Omaishoidon lähihoitajat voivat neuvoa ja opastaa hoidollisissa asioissa myös kotikäynneillä.

Kotona asumisen tukipalvelut

Omaishoidon tueksi voidaan järjestää samanlaisia kotona asumista tukevia palveluita kuin muillekin kuntalaisille. Omaishoitajien on lisäksi mahdollista hakea  palveluseteliä kotiasumisen tukipalveluihin. Palveluseteli on tarkoitettu omaishoitajille, joiden on oman toimintakykynsä vuoksi vaikeaa suoriutua joistain arkisista tehtävistä. Tukipalvelusetelillä voi hankkia esimerkiksi siivous, talonmies-, ruuanlaitto- tai asiointiapua. Palveluseteleitä haetaan omaishoidon palveluohjaajilta lomakkeella (pdf).

Omaishoitajien virkistys

Omaishoitajien virkistysiltapäiväryhmä kokoontuu Omaishoitokeskuksessa (Myllytien toimintakeskus, 3. kerros) torstaisin klo 12.30-14.30. Ryhmä on avoin ja maksuton. Omaishoitaja voi tulla ryhmään joko yksin tai omaishoidettavan kanssa. Omaishoidettaville järjestetään omaishoitajien ryhmän aikana omaa toimintaa. Omaishoidettavien ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen: puh.040 315 2622 tai 040 315 3314. Omaishoitajien ryhmä kevät 2017

Omaishoitajille järjestetään vuosittain virkistystapahtumia yhdessä seurakunnan, yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Asiakkaita tiedotetaan tulevista tapahtumista asiakaskirjeissä ja nettisivujen Ajankohtaista omaishoidossa -osiossa.