A

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvivnoinnistaan ja tervedentilastaan. Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen on saatavissa kaikille kuntalaisille suunnattujen palvelujen kautta sekä omaishoitokeskuksesta koordinoitavin tukipalveluin.

Kunnan on lisäksi tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järvenpäässä omaishoitajien tarkastukset järjestetään sähköisen terveystarkastuksen kautta (Duodecim: Sähköinen terveys- ja hyvinvointitarkastus). Tarkastus on vapaaehtoinen ja maksuton. Tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastusta varten voi varata myös vastaanottoajan terveyskeskuksen ajanvarauksesta ma-pe klo 8-15 puh. 09 27193666.

Jos sähköisessä tarkastuksessa ilmenee riskitekijöitä tai muuta ammattilaisen arviota vaativaa asiaa, voi omaishoitaja varata ajan terveysasemalta sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen, sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Omaishoitajan sähköiseen terveystarkastukseen pääsette tästä.