A

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja tervedentilastaan. Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen on saatavissa kaikille kuntalaisille suunnattujen palvelujen kautta sekä omaishoitokeskuksesta koordinoitavin tukipalveluin.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää tarvittaessa omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järvenpäässä omaishoitajien tarkastukset järjestetään sähköisen terveystarkastuksen kautta (Duodecim: Sähköinen terveys- ja hyvinvointitarkastus). Tarkastus on vapaaehtoinen ja maksuton. Tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastusta varten voi varata myös vastaanottoajan terveyskeskuksen ajanvarauksesta ma-pe klo 8-15 puh. 09 27193666.

Jos sähköisessä tarkastuksessa ilmenee riskitekijöitä tai muuta ammattilaisen arviota vaativaa asiaa, voi omaishoitaja varata ajan terveysasemalta sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen, sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Omaishoitajan sähköiseen terveystarkastukseen pääsette tästä.