A

Omakotitontit

Järvenpään kaupungin tarjouskilpailu erillispientalotonteista Lepola IV alueelta on päättynyt

 TARJOUKSIA TULI RUNSAASTI, KIITÄMME HAKIJOITA MIELENKIINNOSTA.

Lepola IV sijaitsee n.1,5 kilometriä Järvenpään keskustasta etelään valtakunnallisesti merkittävän Tuusulan-järven taiteilijayhteisön kulttuurimaisemassa Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä. Lähimmät ylä- ja alakoulu, päiväkoti sekä päivittäistavarakauppa sijaitsevat kilometrin säteellä. Ainolan junaseisakkeelle on puoli kilometriä ja Järvenpään rautatieasemalle 2 km.

Tontit sijaitsevat Heinähäntä- nimisen kadun varrella ja niitä on 18 kappaletta. Asuinrakennusoikeutta tonteilla on 150 - 200 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 30 k-m2. Tutustu tontteihin Karttapalvelussa .

Kymmenen vuoden sisällä ostettu tai vuokrattu tontti kaupungilta, estää tontin saamisen tässä haussa. Tarjouksen voi jättää, mutta etusija on niillä, jotka täyttävät tämän ehdon riippumatta tarjotusta summasta. Tontit ovat kaikkien yksityisten henkilöiden vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tontin saaja nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Kaikista tonteista voi jättää tarjouksen.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös myyntihintoineen, kun myyntipäätös on tehty.
Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € seitsemän päivän kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.
Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä.

Asemakaavassa on osoitettu kaikille omakotitonteille yhteisesti asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-8), johon saadaan sijoittaa tontteja palveleva jätehuoltopiste. Kauppakirjassa ostaja velvoitetaan yhteisvastuullisesti muiden tonttien omistajien kanssa toteuttamaan ja käyttämään yhteistä jätteenkeräyspistettä, tonteilla ei saa olla omia jäteastioita.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa. Alueen kunnallistekniikkaa rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu helmikuun 2021 loppuun mennessä. Alueelle rakennetaan myös kaukolämpö- ja valokuituverkosto.

Tonttien vähimmäishinnat ovat 80 000 € (150k-m2) ja 90 000 (200k-m2) Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1150 €/tontti.

Tonttien perustamistapa ja rakennettavuus

Alueelta on vuonna 2008 tehty kaavarungon maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (liite). Perustamistavat tulee tarkentaa rakennuspaikolla tehtävien pohjatutkimusten perusteella. Myytävät tontit sijoittuvat perustamistapalausunnon alueille IV (lausunnossa alueen pohjoisosaa), V ja VI. Korkeuslukemat ovat käytöstä poistuneen N60-korkeusjärjestelmän mukaisia.

Maaperätutkimuksen 2008 aluerajaukset esitettynä myytävien tonttien kohdalla.

Tutkimuskartta vuonna 2019 katujen, puistojen ja vesihuollon rakentamisen tarpeita varten tehdystä maaperätutkimuksesta

Tutustu tästä usein kysyttyihin kysymyksiin!

Tärinä ja melu tarkemmat tiedot kaavaselostuksessa.

Melun huomiointi suunnittelussa: kaavassa on ohjattu tietyillä tonteilla rakentamaan (nuoli) rakennusalan rajaan kiinni, jotta ulkotilojen melua saadaan rajattua. Sisätilojen melunsuojaus hoidetaan rakenteilla.

Tärinän huomiointi suunnittelussa on tehtävä huolellisesti:
Asiantunteva suunnitelma rakenteiden tärinän kestävyydestä huom! ennen rakennuksen tilaamista.
Kaavassa on mahdollista rakentaa II-kerroksinen pientalo, jokaisen rakentajan täytyy selvittää juuri oman rakennustyypin tärinän kestävyys ja värähtelyherkkyys.

Perustusten paaluttamisella on tärinää vähentävä vaikutus tietyissä tapauksissa:
I-kerroksinen rakennus on vähemmän tärinäherkkä
Riittävän raskas rakenne on vähemmän tärinäherkkä

Hulevedet
Hulevesien ohjaus (hule-6)

Tontilla olevat /tulevat pintavedet pitää viivyttää tontilla ennen ohjaamista kunnallistekniikan hulevesiverkostoon.
Naapurin maalle tai yleiselle alueelle ei saa johtaa pintavesiä tontilta. Voit tutustua hulevesien hallintaan ja lainsäädäntöön tarkemmin
Hulevesien hallinta

Tontin saaneille tullaan järjestämään yhteinen info- tilaisuus.

Linkkejä

Tonttitarjouslomake (pdf)
korttelien 2241_2244 tonttijakokartat (pdf)
Asemakaavakartta 1:2000 (pdf)
Asemakaavamääräykset (pdf)
Rakentamistapaohjeet(pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Tasauspiirustus Heinähäntä (pdf)
Rakentamiseen liittyviä kustannuksia (pdf)
Usein kysytyt kysymykset (pdf)

Lisätietoa

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon Palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi.

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:
Tonttipäällikkö; p. 040 315 2445
Maankäyttöinsinööri; p. 040 315 3446
Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti p. 040 315 2353
Lupa-asioissa; www.lupapiste.fi
Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri p. 040 315 2444
Tonttikauppojen ajan varaus; p. 040 315 2813