A

Opintopsykologi opiskelun tukena

Psykologityö on osa lakisääteistä opiskeluhuoltopalvelua. Psykologipalveluita tarjotaan toisella asteella perustutkintoa suorittaville opiskelijoille (ei aikuisopiskelijoille). Psykologin tehtävä on oppimisen, opiskelun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yksittäisten opiskelijoiden kohdalla että koko oppilaitosyhteisön tasolla.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi oppimis- tai opiskeluvaikeuksien, kriisien, stressin, ahdistuksen tai muiden mielialaoireiden takia. Opiskelija voi ottaa itse yhteyttä psykologiin tai yhteydenotto voi tulla vanhemmilta tai oppilaitoksen henkilökunnalta. Psykologikäynnit ovat kuitenkin aina vapaaehtoisia.

Oppilaitoksen psykologi tapaa opiskelijaa yleensä 1-5 kertaa, joiden aikana joko löydetään keinoja parantaa opiskelijan tilannetta tai tarvittaessa psykologi auttaa opiskelijaa ohjautumaan muun tuen piiriin. Psykologi myös neuvoo ja ohjaa tarvittaessa vanhempia ja oppilaitoksen henkilökuntaa nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot:

Opintopsykologit

Milla Maaria Kansanoja  p. 040 315 3872
Järvenpään lukio

Eeva-Liisa Väisänen p. 040 315 3124
Keuda (Wärtsilänkatu, Sibeliuksenväylä)

Marjaana Hokkanen p. 040 315 2164
Ammattiopisto Spesia (ent. Validia)

 

Opetuspalvelut, opiskeluhuoltopalvelut

  • opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887