A

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Opiaattikorvaushoito-ohjelmalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (nro 33/2008) mukaista lääkkeellistä, buprenorfiini-lääkkeen (Suboxone®) tai metadonin tuella tapahtuvaa kuntouttavaa hoitoa.

Hoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti joko kuntouttavana- tai haittojavähentävänä korvaushoitona

 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN SOVITUT LÄÄKEHOIDOT,
Akuutti, huone 103

Opioidiriippuvaisten korvaushoito ja mielenterveyskuntoutujien tehostettu lääkehoito ma-pe kello 8.00-11.00 Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTISSA, Lääkärinkuja 1, 1. krs katutaso (sisäänkäynti suoraan Akuuttiin Lääkärinkujan puolelta). Ilmoittautuminen mielenterveys- ja päihdehoidon sovitut lääkehoidot -jonoon ITTE-ilmoittautumispisteessä, Kela-kortti mukaan.