A

Terveyskeskussairaalan opiskelijoille

- sairaanhoitajaopiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiili- järjestelmän kautta (www.jobiili.fi), lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimispaikat varaa opettajat sekä aikuis- että nuorisoasteen opiskelijoille

- paikan vahvistuttua tiedotamme opiskelijaa sähköpostitse ennen harjoittelujakson alkua

- ohjaamme opiskelijoita moduulimallin mukaisesti

- ohjauksessa tuetaan opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja oppimista heti opiskelujakson alusta lähtien

- avoin palautteen anto puolin ja toisin on tärkeää työharjoittelun aikana

 

 

Alla linkki kaupungin yhteisille opiskelijasivuille:

/--Tervetuloa_työssäoppimaan--/sivu.tmpl?sivu_id=8677