A

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu Järvenpäässä toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeutettu, mikäli opiskelee Kelan opintotukilain mukaisessa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Tähän kuuluvat lukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat, mikäli opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta. Työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun, kehityksen ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Fyysisen terveydenhuollon rinnalla pyritään tukemaan opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus kuuluvat opiskeluterveydenhuoltoon. Oman oppilaitoksen terveydenhoitaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa jatkohoidon piiriin.

Terveydenhoitajilla on oppilaitoksissa päivystysvastaanotot terveydenhoitajan ilmoitustaululla ilmoitettavina aikoina ja muulloin ajanvarauksella. Kaikki toisen asteen opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  Ammattikorkeakoulun opiskelijat kutsutaan tarkastukseen terveyskyselykaavakkeen perusteella. Terveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua keskustelemaan kaikista mieltä askarruttavista asioista.

Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat voivat asioida myös eTerveyspalvelujen kautta.

Yhteystiedot:

Lähiesimies Leena Salonen 040 315 3230

Terveydenhoitajat

 • Ojanen Minna p. 040 315 2285
  Järvenpään lukio
 • Seppä Inka p. 040 315 2873
  KEUDA Järvenpää, Sibeliuksenväylä ja Järvenpään lukio
 • Onkalo Pauliina p. 040 315 3214
  Seurakuntaopisto
 • Töyräs Inkeri p. 040 315 3014
  KEUDA Järvenpää, Wärtsilänkatu
 • Anttila Ulla p. 040 315 2699
  Nuorisokeskus/Paja ja KEUDA Järvenpää, Wärtsilänkatu
 • Tiina Ratilainen, 040 314 2275
  Ammattiopisto Spesia (ent. Validia)

Kuraattorit:

 • Takko Katja, p. 040 315 2881
  Järvenpään lukio
 • Elojärvi Anne p. 040 315 2518
  Ammattiopisto Spesia (ent.Validia)

Opintopsykologit

 • Lisätietoja ja yhteystiedot tästä linkistä

Nuorisoneuvola

Nuorisoneuvola on tarkoitettu nuorille, jotka eivät ole koulu- tai opiskeluterveydenhuollon tai työterveyshuollon palvelujen piirissä. Nuorisoneuvolassa voi tavata terveydenhoitajaa, psykologia tai lääkäriä. Kun nuorella on pulmia, joihin tarvitaan ammattilaisen apua arvioimaan tuen tai ohjauksen tarvetta, voi nuorisoneuvola olla oikea paikka ottaa yhteyttä.

 • Terveydenhoitaja Ulla Anttila, p. 040 315 2699

Sairaanhoitopalvelut

Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Järvenpään terveyskeskuksen palveluita, mutta halutessaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi myös oman kotikuntansa terveyskeskusta.

Lääkärin vastaanotolla sairaanhoitokäynnistä peritään 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskusmaksu.


Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut

Oman oppilaitoksen terveydenhoitajan kanssa voi keskustella ja saada neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioissa. Raskaudenehkäisypalveluja saa myös ehkäisyneuvoloista.

Keskustan neuvola, Sibeliuksenkatu 14, 04400 Järvenpää, puh. 09 2719 3232, ajanvaraus klo 12-13 Jampan neuvola, Jampankaari 5a, 04440 Järvenpää, puh. 09 2719 3337, ajanvaraus  klo 12- 13

Suun terveydenhuolto

Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluita Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa. Palvelut sisältävät terveysneuvonnan, suun- ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hoidon sekä suun terveydenhuollon ammattihenkilön terveystarkastuksen perusteella laaditun omahoidon sisältävän hoitosuunnitelman. Hoito ja tarkastukset ovat maksullisia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Opiskelija voi varata vastaanottoajan itse. Opiskelija voi halutessaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi käydä myös oman kotikuntansa hammashoitolassa.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kuuluvat Perhekeskuspalvelut -yksikköön.

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Järvenpää perhekeskuspalvelut, hallinto:

Perhekeskuspalvelujen päällikkö Minna Kairesalo 040-315 2343