A

Arviointi koulutyössä

Arviointi kuuluu koulutyöhön ja sitä tehdään jatkuvasti. Peruskoulussa arvioidaan oppilaiden oppimista, käyttäytymistä ja työskentelyä.

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä seurata oppilaan kehitystä. Arviointi perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, vaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan edistyminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Todistus on vain yksi osa arviointia. Opettajan antama palaute koulupäivän aikana on tärkeä osa arviointia. Keväällä lukuvuoden päättyessä jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen. Siinä arvioidaan oppilaan edistymistä, käyttäytymistä ja työskentelyä.

Lisätietoja Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta.