A

Osayleiskaavat

keskusta 2030_banneri Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään keskustan alueella on voimassa osayleiskaava, joka rajautuu Keskuksen, Loutin, Pajalan, Pöytäalhon ja Terholan kaupunginosien alueille. Osayleiskaava mahdollistaa Järvenpään keskustan elävöitämisen ja tiivistämisen. Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 § 50 hyväksymä Keskustan osayleiskaava 2030 on saanut lainvoiman 11.11.2015.

 

 

OYK keskusta

Keskustan osayleiskaava

Järvenpään keskustan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2002 § 60 maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava-alue käsittää Järvenpään kaupungin keskeiset alueet Tuusulanjärven ja rautatien välissä ja rautatien pohjoispuolella. Tämän osayleiskaavan on korvannut vuonna 2015 Keskustan osayleiskaava 2030.


 

OYK LepolaLepolan osayleiskaava

Lepola sijaitsee Järvenpään keskustan eteläpuolella Kyrölän aseman välittömässä läheisyydessä. Lepolaan on suunnitteilla laadukas ja monipuolinen asuinalue. Suunnittelun lähtökohtana on Lepola-Ristinummen arkkitehtuurikilpailu. Lepolan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2009. Lepolan osayleiskaava on voimassa rinnan koko kaupungin kattavan Järvenpään yleiskaavan 2020 kanssa.

 

 

kaavkats_pieni

 Vireillä olevat ja valmisteltavat uudet osayleiskaavat

Lisätietoa vireillä olevista ja valmisteltavista uusista yleskaavasuunnitelmista on luettavissa vuosittain julkaistavasta Järvenpään kaupungin kaavoituskatsauksesta ja -ohjelmasta.