A

Osayleiskaavat

Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään keskustan alueella on voimassa osayleiskaava, joka rajautuu Keskuksen, Loutin, Pajalan, Pöytäalhon ja Terholan kaupunginosien alueille. Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 § 50 hyväksymä Keskustan osayleiskaava 2030 korvaa voimassaoloalueellaan Järvenpään koko kaupungin yleiskaavan 2020 sekä keskustan aiemman osayleiskaavan.

 

Lepolan osayleiskaava

Lepola sijaitsee Järvenpään keskustan eteläpuolella Kyrölän aseman välittömässä läheisyydessä. Lepolaan on suunnitteilla laadukas ja monipuolinen asuinalue. Suunnittelun lähtökohtana on Lepola-Ristinummen arkkitehtuurikilpailu. Lepolan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2009. Lepolan osayleiskaava on voimassa rinnan koko kaupungin kattavan Järvenpään yleiskaavan 2020 kanssa

 

Vireillä olevat ja valmisteltavat uudet osayleiskaavat

Lisätietoa vireillä olevista ja valmisteltavista uusista yleskaavasuunnitelmista on luettavissa vuosittain julkaistavasta Järvenpään kaupungin kaavoituskatsauksesta ja -ohjelmasta.