A

Ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelut

Ostopalveluiden tavoitteena on tarjota asukkaalle turvallinen, kodinomainen ja yksilöllisiä tarpeita tukeva arki ja asuminen ympärivuorokauden.

Järvenpään kaupunki ostaa tehostettua asumispalvelua puitesopimuksen turvin yksityisistä asumispalveluyksiköistä. Yksityiset asumispalvelua tuottavat toimijat on kilpailutettu vuosille 2015–2018.

Lisätietoja asumispalveluohjaaja Taina Hindrell, p. 040 315 3542 tai asumispalvelupäällikö Tuija Nuutinen, p. 040 315 3547