A

Ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelut

Järvenpään kaupunki ostaa tehostettua asumispalvelua puitesopimuksen turvin myös yksityisistä asumispalveluyksiköistä.
Yksityiset asumispalvelua tuottavat toimijat on kilpailutettu vuosille 2015–2018.