A

Päihteet ja riippuvuudet

Päihdelinkki

Päihdelinkki on internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille.
 

Nimettömät alkoholistit

AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteiset ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.
 

Stumppi.fi

Apua tupakoinnin lopettamiseen.
 

Irti huumeista ry

Irti Huumeista ry on vuodesta 1984 toiminut poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- sekä perhekeskeistä päihdetyötä tekevä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö.
 

Nimettömät narkomaanit

NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. Olemme toipuvia addikteja ja kokoonnumme säännöllisesti auttaaksemme toisiamme pysymään puhtaana.
 

Omaiset Huumetyön tukena ry

Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tukea ja auttaa niin päihteitä käyttäviä, kuntoutuvia, kuin myös heidän omaisiaan ja läheisiään.
 

Peluuri.fi

Peluuri on valtakunnallinen ja maksuton palvelukokonaisuus pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville. Peluuri auttaa netissä ja puhelimitse.
 

Pelipoikki

Peli poikki on Peluurin netissä toimiva oma-apuopas peliongelman hoitoon.
 

Miessakit ry

Miessakit ry. on kansalais- ja asiantuntijaorganisaatio joka tukee miehiä psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussa.