A

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2016

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411/2015).

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhais-kasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen osalta. Asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2016.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu muuttuu 1.8.2016 indeksitarkistuksen vuoksi 283 eurosta/kk 290 euroon/kk. Tämän lisäksi korotetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hallituksen edellyttämien linjausten mukaisesti.

Lasten päivähoidosta perittävät asiakas-maksut 1.8.2014 

Lasten päivähoidosta perittävät kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta. 

Maksulaskuri

Laskuri tekee epävirallisen arvion lastesi päivähoitomaksun suuruudesta. 

Alla olevasta Asiakasmaksut-ohjeesta voit lukea tarkemmin seuraavista päivähoitomaksun määräytymiseen vaikuttavista asioista:

 • Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen
 • Maksun määrittelyä varten toimitettavat tositteet
 • Osapäivähoito
 • Päivähoitomaksun alentaminen lapsen hoitopäivien perusteella
 • Päivähoidon alkaminen/päättyminen ja peruuttaminen
 • Päivähoitopaikkaan tutustuminen
 • Esiopetus
 • Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun
 • Päivähoitomaksun tarkistaminen
 • Laskutusperusteet
 • Asiakasmaksun alentaminen/perimätttä jättäminen
 • Tilapäisen hoidon maksu 

 

ASIAKASMAKSUT OHJE 5 sivua_ 1_11_2016

 

Päivähoitomaksuja koskevat tiedustelut paivahoitosihteerit@jarvenpaa.fi  ja

puh. 040 315 2582