A

Järvenpään päiväkodit

Järvenpäässä on 20 kunnnallista päiväkotia, joista yksi järjestää vuorohoitoa. Näiden lisäksi Järvenpäässä toimii 10 yksityistä päiväkotia, joista yksi ostopalvelupäiväkotina (lapset ovat kaupungin sijoittamia ja perheet maksavat kunnallisen hoitomaksun) Järvenpään kaupungille. 

Perhe voi saada palvelusetelin järjestääkseen lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa, joka on hakeutunut palvelusetelipäiväkodiksi. Palveluseteli-päiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk ja suurin maksu on 290 €/kk. Palvelusetelipäiväkoti voi kuitenkin halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua. Näet palvelusetelipäiväkotien luettelosta, periikö yksityinen palvelusetelipäiväkoti kuukausittaista korkeampaa maksua ja jos perii, niin kuinka paljon.

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistuksesta tammikuussa 2018:

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle 19.9.2017 esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja mahdollisesti tasavallan presidentti hyväksyy lain vuoden lopussa. Aikataulullisesti esitys on haastava ja siksi asia viedään Järvenpään kaupungissa  jo ennakkoon joulukuussa lautakunnan päätettäväksi ehdollisena. Mikäli eduskunta ei hyväksy asiakasmaksu-uudistusta, niin voimaan jäävät nykyiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi on laatinut tiedotteen asiakasmaksu-uudistuksen sisällöstä ja mahdollisen asiakasmaksu-uudistuksen aikataulusta Järvenpäässä. Tiedote on luettavissa tästä Asiakasmaksu-uudistus tiedote joulukuu 2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.1.2018

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30-17.30. Tarkemmat hoitoajat sovitaan palvelusopimusta tehtäessä.