A

Järvenpään päiväkodit

Järvenpäässä on 20 kunnnallista päiväkotia, joista yksi järjestää vuorohoitoa. Näiden lisäksi Järvenpäässä toimii 10 yksityistä päiväkotia.

Järvenpään kaupunki järjestää äidinkielenään ruotsia puhuvien lasten varhaiskasvatuksen ostopalveluna Folkhälsans daghemmet i Träskändassa. Lapselle tehdään normaalisti varhaiskasvatushakemus sinne. Lapsen äidinkieli tarkistetaan ennen varhaiskasvatuspaikan myöntämistä.

Perhe voi saada palvelusetelin järjestääkseen lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa, joka on hakeutunut palvelusetelipäiväkodiksi. Palveluseteli-päiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk ja suurin maksu on 290 €/kk. Palvelusetelipäiväkoti voi kuitenkin halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua. Näet palvelusetelipäiväkotien luettelosta, periikö yksityinen palvelusetelipäiväkoti kuukausittaista korkeampaa maksua ja jos perii, niin kuinka paljon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2018 alkaen

Early childhood education client payment instructions starting from 1.8.2018

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30-17.30. Tarkemmat hoitoajat sovitaan palvelusopimusta tehtäessä.