A

Päiväkotihoito

Päiväkodeissa toimii useita eri-ikäisistä lapsista koostuvia lapsiryhmiä. Ryhmät muotoutuvat aina tarpeen mukaan lasten ikärakenteen mukaisesti. Pääsääntöisesti ryhmiä on alle 3-vuotiaille sekä yli 3-vuotiaille lapsille. Päiväkodeissa voi toimia myöskin 6-vuotiaiden lasten esiopetusryhmiä tai niin kutsuttuja sisarusryhmiä, joissa lapset voivat olla iältään esimerkiksi välillä 2-5.

Päiväkodeissa työskentelevät kasvattajat jakautuvat lapsiryhmiin siten, että alle 3–vuotiaiden ryhmässä lapsia on 4 yhtä kasvattajaa kohden ja yli 3–vuotiailla 7 yhtä kasvattajaa kohden. Sisarusryhmässä kasvattajien määrä lasketaan eri-ikäisten lasten suhteen mukaan.

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30–17.30 lasten hoidontarpeesta riippuen. Pienet päiväkodit ja kouluilla toimivat esiopetusryhmät ovat pääsääntöisesti auki kello 7–17.

Säännöllistä vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden hoito ei ole mahdollista tavallisen päiväkodin aukioloaikojen puitteissa, sijoittuvat vuorohoitopäiväkoti Pehtooriin.

Järvenpään päiväkodit