A

Päiväkotihoito

Päiväkodissa lapset on sijoitettu lapsiryhmiin. On esim. ryhmä alle 3-vuotiaille, jota usein kutsutaan pienten ryhmäksi, 3-6-vuotiaiden ryhmä, esiopetus-ryhmä ja sisarusryhmä, jossa lapset voivat olla monen ikäisiä esim. välillä 2-5-vuotiaat. Päiväkodin ryhmät muodostetaan aina tarpeen mukaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ikäjakauman mukaan.

Päiväkodeissa työskentelevät kasvattajat jakautuvat lapsiryhmiin siten, että alle 3–vuotiaiden ryhmässä lapsia on 4 lasta yhtä kasvattajaa kohden ja yli 3–vuotiailla 7 lasta yhtä kasvattajaa kohden. Sisarusryhmässä kasvattajien määrä lasketaan eri-ikäisten lasten suhteen mukaan.

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30–17.30 lasten hoidontarpeesta riippuen. Pienet päiväkodit ovat auki 7–17.

Vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden hoitoaika on yli klo 18 ja mahdollisesti tarvetta on myös yö- ja viikonloppuhoitoon, sijoittuvat vuorohoitopäiväkoti Pehtooriin.

Järvenpään päiväkodit