A

Päiväkotihoito

Päiväkodissa lapset on sijoitettu lapsiryhmiin. On esim. ryhmä alle 3-vuotiaille, jota usein kutsutaan pienten ryhmäksi, 3-6-vuotiaiden ryhmä, esiopetus-ryhmä ja sisarusryhmä, jossa lapset voivat olla monen ikäisiä esim. välillä 2-5-vuotiaat. Päiväkodin ryhmät muodostetaan aina tarpeen mukaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ikäjakauman mukaan.

Päiväkodeissa työskentelevät kasvattajat jakautuvat lapsiryhmiin siten, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapsia on 4 lasta/ kasvattaja ja yli 3-vuotiailla 7 lasta/ kasvattaja. Sisarusryhmässä kasvattajien määrä lasketaan eri ikäisten lasten suhteen mukaan.

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30-17.30 lasten hoidontarpeesta riippuen. Pienet päiväkodit ovat auki 7-17.

Vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden hoitoaika on yli klo 18 ja mahdollisesti tarvetta myös yö - ja viikonloppuhoitoon, sijoittuvat vuorohoito-päiväkoti Pehtooriin.