A

Pajalantie 19, osa korttelista 712

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien ja Kaskitien kulmassa.
Näkymä Pajalantien ja Kaskitien kulmasta.

Nykyinen liikerakennustontti Pajalantien ja Kaskitien kulmassa suunnitellaan keskustamaiseen kerrostaloasumiseen ja modernin päivittäistavarakaupan käyttöön. Pajalantien ja Wärtsilänkadun risteysjärjestelyjä muutetaan, kun kaupan liikenne tulee kulkemaan Kaskitieltä. Rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain, jolloin kaupan toiminta pysyy katkeamattomana rakennustöiden ajan. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070058

JARDno-2018-4307

LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 15.9.2020

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 15.6.2020 § 40.

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunkikehityslautakunta on tehnyt päätöksen asemakaavaehdotuksen nähtävillepanosta 24.10.2019 § 71.
Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 13.11. - 12.12.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Oheisaineistot (Sitowise Oy):
Hulevesiselvitys
Liikennesuunnitelma
Meluselvitys

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 28.8. - 10.9.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Voimassa oleva asemakaava

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 20.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.