A

Pajalantie 21-23, tontti 7-712-9

Teollisuustontille Pajalantien ja jäähallin väliin suunnitellaan asuinkerrostalorakentamista keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaan. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus edistää monipuolista ja kestävää kaupunkiasumista. Alueen keskeinen sijainti mahdollistaa palvelujen käytön jalkaisin ja pyörällä. Kiinteistönomistaja on teettänyt kaavatyön pohjaksi alustavia tontinkäyttöluonnoksia. Asemakaava laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070055

JARDno-2017-694

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 15.11.2017.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.