A

Takaisin ylös A

Aamu- ja iltapäivätoiminta koululaisille
Ahola
/sivu.tmpl?sivu_id=504;sid=504
Aids
Aikataulut
/sivu.tmpl?sivu_id=5064;d=5064
Aikuiskoulutus
/sivu.tmpl?sivu_id=221;sid=221
Ainola
Ajokortti
A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala
Akuutti (ensiapu)
Akuuttiosasto
Alkoholiongelmat
Ammattiopisto Spesia (ent. Validia Ammattiopisto)
Asemakaavat
/sivu.tmpl?sivu_id=5437
Asiakaspalvelupisteet
Asuminen
/index.tmpl?sivu_id=29
Asumisoikeusasunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=53
Asumistuki
Asuntojen terveyshaitat
Auerkulma, perhetukikeskus
Auraus, katukunnossapito
Avoimet työpaikat

Takaisin ylös B

BusinessJärvenpää – Yritys- ja teollisuustontit
Bussiliikenne, joukkoliikenne

Takaisin ylös C

Caruna Oy, sähkönsiirto
Cooperin Kulma (lounaskahvila)

Takaisin ylös E

Edunvalvonta
Ehkäisyneuvonta
eJärvenpää-asiointipalvelut
/--Sähköinen_asiointi--/index.tmpl?sivu_id=9423
Elatusapu, Elatusturva
Elinkeino- ja yrityspalvelut
/--Elinkeino-_ja_yrityspalvelut--/index.tmpl?sivu_id=9397
Elintarvikevalvonta
Elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Eläinlääkäri
Eläinsuojelu
Eläkeasiat
Energia-avustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Ensiapu
Erityiskoulu
Erityisnuorisotyö
Erityispäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5258
Esiopetus
/sivu.tmpl?sivu_id=224
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
/--Esityslistat,_p%C3%B6yt%C3%A4kirjat_ja_viranhaltijap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset--/index.tmpl?sivu_id=9596

Takaisin ylös F

Fox Center
Fysioterapia

Takaisin ylös G

Galleria Järnätti
/sivu.tmpl?sivu_id=160

Takaisin ylös H

Haarajoen koulu
Hallintosääntö, lait ja säännöt
Hammashuolto
Harjulan koulu
Hiekoitus, katukunnossapito
Holhoustoimen edunvalvontapalvelut
Huoneilman epäpuhtaudet
Hyvinkään maistraatti
Hyvinvointilautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Hätänumero
Puh. 112

Takaisin ylös I

Ikäihmisten asumispalvelut
Ikäihmisten palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5139
Ilmansuojelu
Iltapäivätoiminta koululaisille
Isyysasiat
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Takaisin ylös J

Johtoryhmä, Järvenpään kaupungin
Joukkoliikenne
Juholan koulu
Julkiset hankinnat
Junat, joukkoliikenne

http://www.vr.fi/

JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus
Lääkärinkuja 1
04410 Järvenpää
Järjestyslaki
Järkevä - kestävän kehityksen ohjelma
Järvenpään lukio
Järvenpään Mestariasunnot
Järvenpään Opisto
/index.tmpl?sivu_id=6161
Järvenpään seurakunta
Järvenpään Vesi
Järvenpään Yhteiskoulu
Järvenpää-päivä
Järvenpää-talo
Jätehuolto
Jätehuoltomääräykset
Jätelautakunta Kolmenkierto / jätehuoltomääräykset
Jätevesiasiat
Jätteiden keräyspisteet
Jäähalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5556

Takaisin ylös K

Kaavat ja kiinteistöt
/index.tmpl?sivu_id=33
Kaivuluvat
Kalastus
Kansalaisopistot
Kartanon koulu
Kartta
Katkaisuhoito
Katselmukset
Katu- ja liikennevalot
Katukunnossapito
Kaupparekisteri
Kaupungin asiakaspalvelupisteet
Puh. 040 315 2342
Kaupunginhallitus
/sivu.tmpl?sivu_id=5281
Kaupunginjohtaja
Kaupungin johtoryhmä
Kaupungin kassa
Kaupungin organisaatio
Kaupungin strategiat
Kaupunginvaltuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Kaupunkikehityslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Kaupunkipolku
/--Kaupunkipolku--/sivu.tmpl?sivu_id=8580
KELA
Kemikaalivalvonta
Keravan lukio ja aikuislukio
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto
Keski-Uudenmaan ammattiopisto

Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Keski-Uudenmaan kihlakunnan virasto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä
Keski-Uudenmaan verotoimisto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keskuskoulu
Keskusvaalilautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Kestävä kehitys - Järkevä, Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma
Kierrätys
Kihlakunnan virasto, Keski-Uudenmaan
Kiinteistövero
Kinnarin koulu
Kirjaamo
Hallintokatu 4, 2. krs (Järvenpää-talo)
PL 41, 04401
/sivu.tmpl?sivu_id=96
Kirjasto
Kirkes-kirjastot
Kivipuiston monipalvelukeskus
Koirapuistot
Lepola, Loutti, Jamppa
Koivusaaren koulu
Kokousajat
/sivu.tmpl?sivu_id=5279
Kokous- ja konserttitilat, Järvenpää-talo
Kokous- ja näyttelytilat, kirjasto
Kompostointi
Konserttitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=156
Korjausavustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Korjaus- ja energia-avustukset
Korkotukilaina
/sivu.tmpl?sivu_id=686
Kotihoidon tuki, lapset
Kotikuntoutus
Kotipaikkatodistus
Kotisairaala
Kotona asumisen palvelut
Kotouttaminen
/index.tmpl?sivu_id=5645
Koulukuraattorit
Koululaisten iltapäivätoiminta
Koulupsykologit
Koulut
Kouluterveydenhuolto (Keusote)
Kouluun ilmoittautuminen
Kulttuuri- ja museopalvelut
Kulttuurikohteita
/sivu.tmpl?sivu_id=158
Kulttuuripalvelut
/index.tmpl?sivu_id=37
Kuluttajaneuvonta
Kulutus-Web, vesimittarilukema
Kunnallistekniikka
Kunnallistekninen suunnittelu
Kunnallisvero
Kunnankinon elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Kunto- ja voimailusalit
/sivu.tmpl?sivu_id=5164
Kuntoutus
Kuulutukset ja viralliset ilmoitukset
KUUMA
Kuvataidekoulu
Kyrölän koulu
Käräjäoikeus
Kävelykatu Janne

Takaisin ylös L

Laboratorio
Lainhuuto
Lait ja säännöt
Lapsi avioerotilanteessa
Lapsilisä
Laskutus
Laskutusosoite

Järvenpään kaupunki [/ palvelualue / toimintayksikkö]
Ostolaskujen käsittely
PL 321, 28601 PORI


Verkkolaskuosoite: 003701265414
OVT-tunnus: 003701265414
Välittäjä: CGI
Välittäjän tunnus: 003703575029

Lasten kotihoidon tuki
Lasten päivähoito, varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Lasten päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Lastensuojelu (Keusote)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lautakunnat
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Lehmustokoti
Leikkipuistot
Leirintäalue, Vanhankylän Kartano
Lemmenlaakso
Liikenne
Liikennesuunnittelu
Liikennevalot
Liikunta
/index.tmpl?sivu_id=39
Liikuntapalvelut
/index.tmpl?sivu_id=39
Linja-autoasema
Linja-autoliikenne, joukkoliikenne
Liputuspäivät
Lounaskahvila Cooperin Kulma
/sivu.tmpl?sivu_id=6089
Lukio
Luonnonsuojelu
Luottamushenkilöt
/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=6197
Lupapiste.fi (rakentamisen ja yleisten alueiden luvat sekä poikkeusluvat)
Lääkkeiden ongelmakäyttö
Lääkäreiden vastaanotto
Löytöeläimet

Takaisin ylös M

Maahanmuuttajien palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5645
Maankaatopaikka
Maaperänsuojelu
Maastamuuttoilmoitus
Maistraatti
Mankalan koulu
Matkahuolto
Matkailu Järvenpäässä ja Tuusulanjärven ympäristössä
Matonpesupaikka
Melu
Meluilmoitus
Mestariasunnot
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Musiikkiopisto
Muuttoilmoitus
Myllytien toimintakeskus
/--Myllytien_toimintakeskus--/sivu.tmpl?sivu_id=8447
Myrkytystietokeskus

Takaisin ylös N

Neuvolat
Niemennokan kiinteistö
Gsm Varauspyynnöt ja kyselyt ensisijaisesti spostitse:erkki.leppanen@luovatpalvelut.fi (puh. 050 4334 346)
Nimenmuutokset
Nuohous
Nuorisotalot
Nuorisotyö
Nuorisovaltuusto

Takaisin ylös O

Ohjattu liikunta
/sivu.tmpl?sivu_id=175
Oikeusapu
Oinaskadun koulu
Omaishoidon tuki
Opaskartta
Opetus- ja kasvatuslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Opintotuki
Opiskeluterveydenhuolto (Keusote)
Osallistuminen
Osayleiskaavat

Takaisin ylös P

Pajalan koulu
Palaute Järvenpään kaupungille
Palloilukentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Palolaitos
Palvelupisteet
Pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Puh. 112
Perheneuvola
Perhepäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5256
Perhetyö
Peruskoulut
Pihlavistokoti
Pohjavesien suojelu
Poliisi
Posti
Puhelinvaihde
Puh. (09) 27 191

Avoinna ma–to 8–16, pe 8–15

Puheterapia
Pyöräilykartta
/sivu.tmpl?sivu_id=6283
Päihdepalvelut
Päivähoito
/index.tmpl?sivu_id=6222
Päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Päätöksenteko
/sivu.tmpl?sivu_id=5279

Takaisin ylös R

Rakennusluvat
Rakennusvalvonta
Rautatieasema
Rautatieliikenne
Ravitsemispalvelut, ruokailu laitoksissa, ruokapalvelut
Resina rekrytointi ja sijaisvälitys
Rokotusneuvonta
Ruokamyrkytystapaukset
Röntgen

Takaisin ylös S

Saastunut maa
Sairaala
Sairaanhoitajien vastaanotto
Sairaankuljetus
Puh. 112, yleinen hätänumero
Salmonella
Saunakallion koulu
Seurakunta

Seurakuntaopisto
Seuratalo
/sivu.tmpl?sivu_id=5783
Seutulantalon palvelupiste (kaupungin asiakaspalvelupiste ja kassapalvelut)
Sirkuskentän vuokraus
Siviilivihkiminen
Sivukartta
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalipalvelut
Sosku-hanke
Sotilasavustus
Suun terveydenhuolto
Suviranta
Sykettä ja Sinfoniaa ry
Syyttäjäosasto
Sähköinen asiointi
/--Sähköinen_asiointi--/index.tmpl?sivu_id=9423
Sähköiset lomakkeet
Sähkömarkkinat
Sähkönsiirto, Caruna Oy
Sähköturvallisuus
Säteilyvalvonta

Takaisin ylös T

Taidemuseo
Taidepalkinto
/sivu.tmpl?sivu_id=496
Taksi
Talous- ja velkaneuvonta
Talous ja verotus
Talousveden laatu
Talvikunnossapito
Tammistokoti
Tanssiopisto
Tapahtumat
Tarjouspyynnöt
/sivu.tmpl?sivu_id=5286
Tarkastuslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Tenniskentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5555
Terveyskeskus
Terveyskeskusmaksut
Terveyspalvelut
Terveystarkastaja
Tietoa Järvenpäästä, Järvenpää-info
Toimeentulotuki

Toimeentulotuki


Tontit ja toimitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=5045
Tori ja katumyynti
Tuho- ja haittaeläimet
Tuusulanjärvi
Työ- ja päivätoiminta
Työllisyyspalvelut
Työpaikat Järvenpään kaupungilla
Työterveyshuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=367
Työvoimatoimisto, Järvenpää

Takaisin ylös U

Uimahalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5559
Uimarannat
Uimavesien laatu
Ulkoilualueet, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Ulkoilualue, Vanhankylänniemi
/sivu.tmpl?sivu_id=5165
Ulkokentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Ulosotto
Urheiluseurat
/palveluhakemisto/index.tmpl?sivu_id=1184

Takaisin ylös V

Vaahterakoti
Valtionrautatiet
Valtuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Vammaisneuvosto
/sivu.tmpl?sivu_id=6062
Vammaispalvelut
Vammaisten- ja vajaakuntoisten päivätoiminta
Vanhankylänniemen kartano
Vapaa-aika ja harrastaminen
Vapaa-aika- ja osaamiskeskus
/sivu.tmpl?sivu_id=645
Varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Vedenjakelun vikailmoitukset
Veden laatu
Velka- ja talousneuvonta
Venepaikat
Verotoimisto
Vesiensuojelu
Vesihuolto
Vesilaitoksen yhteystiedot
Vesilaitos
Vesilaskutus
Vesimaksut
Veteraanit
/sivu.tmpl?sivu_id=5811
Viheralueet ja puistot
Vihkiminen
Vihtakadun koulu
Viljelypalstat
Villa Kokkonen
Vuokra-asunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=65
Vuokrattavat nuorisotilat
Väestönsuojelu
Väestörekisterikeskus

Takaisin ylös W

Wärttinä

Takaisin ylös Y

Yhdistyksiä ja seuroja
Yhteystiedot, Järvenpään kaupungin (Fonectan järjestelmässä)
Yleinen edunvalvoja
Yleinen hätänumero
Puh. 112
Yleinen oikeusaputoimisto
Yleiskaava
/sivu.tmpl?sivu_id=115
Ympäristöasiat
Ympäristövalvonta ja eläinlääkintähuolto
Yrittäminen
/--Elinkeino-_ja_yrityspalvelut--/index.tmpl?sivu_id=9397

Takaisin ylös Ä

Äitiysavustus
Äitiysneuvola
Äitiysraha

Takaisin ylös Ö

Öljyvahinkojen ehkäisy ja torjunta