A

Palveluiden myöntämisen perusteet

Palveluiden myöntämisen perusteet hyväksyy Järvenpään kaupungin ikääntyneiden palveluista vastaava lautakunta.

 

Kotihoito ja tukipalvelut

 • Edellytyksenä RaVa vähintään 2,1 ja /tai muistihäiriö
 • Asiakaskohtainen hoidon tai palvelun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti
 • Palvelutarpeen arvioinnin voi pyytää Seniorineuvonnasta p. 040 315 3000 (ark. klo 9-11)
 • Tukipalveluista kaupungin tukea voi saada kuljetus- ja siivouspalveluihin. Tuen saamisen edellytyksenä on lautakunnan määrittelemät tulorajat (brutto) ja toimintakyvyn heikentymiseen liittyvä tarve.

 

Omaishoito

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet pohjaavat lakiin omaishoidon tuesta. Myöntämisperusteita tarkentaa lisäksi Järvenpään kaupungin oma ohjeistus. Ikääntyneiden omaishoidon tuen myöntämisperusteista toimintakykyä ja muistia arvioidaan RaVa- ja MMSE -mittareiden avulla. Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää myös sosiaalisten tekijöiden ja omaishoitajan terveydentilan ja toimintakyvyn arviointia.

 • Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksenä on hoidettavan säännöllinen avun tarve henkilökohtaisissa perustoiminnoissa useammalla osa-alueella, kuten liikkumisessa, lääkehoidossa, hygienian hoidossa, vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
 • Ikääntyneillä: RaVa 2,0-2,5 tai korkeampi ja / tai muistipisteet (MMSE) 24/30 tai vähemmän (lievä, keskivaikea tai vaikea muistihäiriö)

 

Intervalli- ja arviointiyksikkö

Lyhytaikaisen asumispalvelun tavoitteena on tukea kotona asumista. Palvelu turvataan ensisijassa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajalle hoitoa tarvitseville ikäihmisille sekä tilanteissa, joissa tarvitaan vahvaa tukea kotona asumisen turvaamiseksi. Lisäksi jaksoja voidaan myöntää kuntoutumisen tueksi esimerkiksi vuodeosastojakson päätteeksi ja kotona selviytymisen arviomiseksi silloin, kun arviointia ei voida toteuttaa asiakkaan omassa kodissa.

 • Omaishoitajien lakisääteiset vapaat
 • Kotona asuville vuorohoitojaksoja kotona asumisen tukemiseksi
 • Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnit

  

Tehostettu palveluasuminen

Pihlavistokoti, Lehmustokoti ja yksityiset asumispalveluyksiköt ostopalveluna

 • Edellytyksenä RaVa vähintään 3,5, ja /tai keskivaikea /vaikea muistisairaus
 • Tarve arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä (SAS-työryhmä), päätös perustuu asiakkaan mitattuun toimintakykyyn.
 • Palveluasuminen järjestetään, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista tehostetun kotihoidon ja tukipalvelujen avulla

 

Pitkäaikaishoito/Laitoshoito

Terveyskeskuksen osasto 3

 • Edellytyksenä RaVa vähintään 3,7 ja/tai keskivaikea /vaikea muistisairaus
 • Hoidettava tarvitsee säännöllisesti kahden hoitajan apua