A

Nuorten jpaa

Peruskoulun jälkeen nuorilla on monia avoimia kysymyksiä edessä ja tulevaisuuden suunnitelmat vielä hakusessa. Tärkeää on tukea ja opastaa nuorta kasvun ja itsenäistymisen tiellä. Tarjolla on erilaisia koulutusmahdollisuuksia, urapolkusuunnittelua, opiskeluun liittyviä tukimuotoja, nuorten hyvinvointia tukevia palveluja sekä virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastamiseen. Lisäksi tuetaan nuorten osallistumista ja vaikuttamista.

Tutustu linkeistä, kun tarvitse lisää tietoa;

tukea ja apua opiskeluun ja jaksamiseen

apua elämänhallintaan ja itsenäistymiseen

virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastamiseen