A

Omaishoidettavien hyvinvoinnin tukeminen

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoidettavan hyvinvoinnin perustana on arjessa tapahtuva toimintakykyä edistävä hoiva ja hoito, jota täydentävät hoidettavan tarvitsemat muut palvelut. Omaishoitajat saavat tarvittaessa hoitotyöhön sisällöllistä ohjausta ja neuvontaa omaishoidon henkilökunnalta. Palvelukokonaisuus on yksilöllinen ja monen toimijan myöntämistä ja järjestämistä palveluista koostuva. Omaishoidon palveluohjaajat auttavat tarvittaessa palvelukokonaisuuden koordinoinnissa. Vammaispalveluasiakkaiden palvelukokonaisuuden koordinointi tapahtuu tarvittavassa laajuudessa yhteistyössä vammaisten palveluohjauksen kanssa.

Kaupungin omaishoidon ryhmätoiminta ja kotiin tarjottava hoitoapu on suunnattu pääsääntöisesti ikääntyneille omaishoidettaville.

 

Omaishoidon ryhmätoiminta

Omaishoidettavien virkistystä, toiminnallisuutta ja sosiaalisia kontakteja tuetaan omaishoitokeskuksessa järjestettävällä ryhmätoiminnalla. Ryhmätoimintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat omaishoidon lähihoitajat Arja Hännikäinen p. 040 315 3314 tai Heli Mattila p. 040 315 3833. 

Ikääntyneiden omaishoidettavien "Kaverit" -ryhmä kokoontuu torstaisin klo 12.30-14.30 omaishoitajien virkistysiltapäiväryhmän aikana. Ryhmän osallistujamäärä on rajallinen, jonka vuoksi osallistumisesta tulee ilmoittautua etukäteen omaishoidon lähihoitajalle: Arja Hännikäinen p. 040 315 3314 TAI Heli Mattila p. 040 315 3833. 

Omaishoidettavien ryhmätoiminta on maksutonta.

 

Hoidolliset palvelut ikääntyneille omaishoidettaville

Ikääntyneen omaishoidettavan on mahdollista saada kotiin hoito- ja hoivapalveluita.

Omaishoidon perushoitaja voi toteuttaa kotikäynnin yhteydessä yksittäisiä hoitotoimenpiteitä ja ottaa tarvittavia näytteitä. Käynneistä peritään asiakasmaksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan.

Säännölliseen hoivan ja hoidon tarpeeseen omaishoidettava voi saada kotihoidon palveluita yksilöllisen tarpeen mukaan joko kaupungin kotihoidon tuottamana tai palvelusetelillä yksityisiltä palveluntarjoajilta. Kotihoidon palvelut voivat vaikuttaa omaishoidon hoitopalkkion suuruuteen mikäli omaishoitajan antaman hoidon sitovuus ja vaativuus muuttuu lisääntyneiden palveluiden myötä. Jos tarvitsette kotihoidon palveluita, voitte olla yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaanne.