A

Tietoa palveluseteleistä palvelujen tuottajille

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelusetelin tuottajaksiJärvenpään kaupungin kotona asumista tukevissa palveluissa on kuusi palveluseteliä:

  • palveluseteli siivoukseen
  • rintamaveteraanien palveluseteli
  • omaishoidon tukipalveluseteli
  • omaishoidon hoivapalveluseteli
  • tilapäisen kotihoidon palveluseteli
  • säännöllisen kotihoidon palveluseteli 

Palvelusetelituottajaksi voitte hakeutua kahdella eri lomakkeella. Siivouspalvelusetelin, rintamaveteraanien palvelusetelin ja omaishoidon tukipalvelusetelin palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti alla olevalla hakemuslomakkeella.

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelusetelin tuottajaksi

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi voitte vastaavasti hakeutua jatkuvasti alla olevalla lomakkeella. Hyväksytyt palvelutuottajat soveltuvat myös omaishoidon hoivapalvelusetelituottajiksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi

Tältä sivulta löydätte myös Oppaan palvelusetelituottajalle. Opas on tarkoitettu kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelituottajille ja siihen hakeutuville. Siinä kerrotaan lyhyesti palvelusetelistä ja hakeutumisprosessista palvelutuottajan kannalta.

Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin osalta Järvenpäässä noudatetaan niille laadittua sääntökirjaa. Kaikki Järvenpään kaupungin kotihoidon palvelusetelin sääntökirjassa edellyttämät ja kriteerit täyttävät palvelutuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Sääntökirjan löydätte tältä sivulta. Se sisältää palvelusetelillä hankittavan kotihoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa ja muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa on kunnan määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä. Sääntökirjassa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelituottajaksi

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi

Opas palvelusetelituottajille

Palveluhinnasto

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sääntökirja