A

Palveluseteli

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin, joka korvaa osan kustannuksista. Palveluseteliä haetaan sähköisesti tunnistautumista vaativan eJärvenpää -asiointipalvelun kautta.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua.

Lisätietoa palvelusetelistä saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 315 2567 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi.

Näin perhe voi saada varhaiskasvatuksen palvelusetelin:

1. Varhaiskasvatuspaikan valinta ja palvelusopimuksen tekeminen: Perhe valitsee lapsellensa varhaiskasvatuspaikan Järvenpään kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta ja tekee päiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Palvelusopimuksessa sovitaan hinnan ja aloituspäivän lisäksi palvelun sisällöstä, esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia kuukausittain lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Jos lapsella on tätä ennen ollut myös kunnallinen varhaiskasvatushakemus, peruuntuu se automaattisesti perheen tehdessä palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

2. Palvelusetelihakemuksen täyttäminen ja liitteet: Perheen on tehtävä jokaisesta lapsesta oma palvelusetelihakemus eJärvenpää -asiointipalvelun kautta. Palvelusetelin myöntämistä varten tarvitsemme perheen tulotiedot, mikäli korkeimman omavastuuosuuden tuloraja ei ylity. Tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen ennen hoidon alkamista. Postiosoite on Järvenpään kaupunki / Varhaiskasvatuksen palveluohjaus / PL 41 / 04401 Järvenpää. Käyntiosoitteemme on  Yhteiskouluntie 13. Sisäänkäynti tapahtuu sisäpihan kautta.

3. Päätös palvelusetelistä ja sen arvosta: Järvenpään kaupunki tekee palvelusetelin myöntämisestä sekä sen arvosta ja omavastuuosuuden suuruudesta erilliset sähköiset päätökset. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen eli varhaiskasvatuksen tuntimäärän perusteella. Lapsella tulee olla myönteinen palvelusetelipäätös ennen hoidon aloitusta. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Palvelusetelipäiväkodiksi hyväksytty yksityinen päiväkoti täyttää Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan vaatimukset.

Palvelusetelin irtisanominen

Huoltajat täyttävät palvelusetelin irtisanomislomakkeen ja toimittavat sen palvelusetelipäiväkodin esimiehelle. Huoltajan on muistettava huomioida palvelusopimuksessa määritelty hoitopaikan irtisanomisaika.