A

Palvelusetelin hakeminen yksityiseen päiväkotiin

Perhe voi saada palvelusetelin järjestääkseen lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa. Palveluseteliä haetaan sähköisesti tunnistautumista vaativan eJärvenpää-asiointipalvelun kautta.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk ja suurin maksu on 290 €/kk. Palvelusetelipäiväkoti voi kuitenkin halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua. Näet palvelusetelipäiväkotien luettelosta periikö yksityinen palvelusetelipäiväkoti kuukausittaista korkeampaa maksua ja jos perii, niin kuinka paljon.

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistuksesta tammikuussa 2018:

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle 19.9.2017 esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja mahdollisesti tasavallan presidentti hyväksyy lain vuoden lopussa. Aikataulullisesti esitys on haastava ja siksi asia viedään Järvenpään kaupungissa  jo ennakkoon joulukuussa lautakunnan päätettäväksi ehdollisena. Mikäli eduskunta ei hyväksy asiakasmaksu-uudistusta, niin voimaan jäävät nykyiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi on laatinut tiedotteen asiakasmaksu-uudistuksen sisällöstä ja mahdollisen asiakasmaksu-uudistuksen aikataulusta Järvenpäässä. Tiedote on luettavissa tästä Asiakasmaksu-uudistus tiedote joulukuu 2017.

Lisätietoa palvelusetelistä saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta puh. 040 315 2567 tai 040 315 2052 ja Varhaiskasvatuksen palveluseteli info 10.4.2017

Näin perhe voi saada varhaiskasvatuksen palvelusetelin:

1. Varhaiskasvatuspaikan valinta ja palvelusopimuksen tekeminen: Perhe valitsee lapsellensa varhaiskasvatuspaikan Järvenpään kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Perhe tekee yksityisen palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Palvelusopimuksessa sovitaan hinnan lisäksi palvelun sisällöstä, esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia kuukausittain lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.

2. Palvelusetelihakemuksen täyttäminen ja liitteet: Perheen on tehtävä jokaisesta lapsesta oma palvelusetelihakemus eJärvenpää-asiointipalvelun kautta. Palvelusetelin myöntämistä varten tarvitsemme perheen tulotiedot mikäli korkeimman omavastuuosuuden tuloraja ei ylity. Tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen viikon kuluessa hakemuksen tekemisestä. Postiosoite on Järvenpään kaupunki / Varhaiskasvatuspalvelut / Palveluohjaus, Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää. Käyntiosoitteemme on 2.1.2018 alkaen Yhteiskouluntie 13, samassa rakennuksessa kuin Verotoimisto. Sisäänkäynti tapahtuu sisäpihan kautta.

3. Päätös palvelusetelistä ja sen arvosta: Järvenpään kaupunki tekee palvelusetelin myöntämisestä sekä sen arvosta erilliset sähköiset päätökset. Myönteisen päätöksen jälkeen palveluseteli astuu voimaan sovitusta päivästä lähtien. Päätös palvelusetelin arvosta toimitetaan tiedoksi perheelle ja palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen eli varhaiskasvatuksen tuntimäärän perusteella. Lapsella tulee olla myönteinen palvelusetelipäätös ennen hoidon aloitusta. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Huom! Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi palvelusetelihakemusta tehdessäsi.

 

Palvelusetelipäiväkodiksi hyväksytty yksityinen päiväkoti täyttää Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan vaatimukset. 

 

Palvelusetelin irtisanominen

Huoltaja/huoltajat täyttävät Palvelusetelin irtisanomislomakkeen ja toimittavat sen palvelusetelipäiväkodin esimiehelle. Huoltajan on muistettava huomioida palvelusopimuksessa määritelty hoitopaikan irtisanomisaika.