A

Palvelusetelin hakeminen yksityiseen päiväkotiin

Perhe voi saada 1.8.2017 alkaen palvelusetelin järjestääkseen lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa. Palvelusetelin hakeminen tulee perheille mahdolliseksi kevään 2017 aikana.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk ja suurin maksu on 290 €/kk. Palvelusetelipäiväkoti voi kuitenkin halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua. Näet palvelusetelipäiväkotien luettelosta (julkaistaan myöhemmin), periikö yksityinen palvelusetelipäiväkoti kuukausittaista korkeampaa maksua ja jos perii, niin kuinka paljon.

Näin perhe voi saada varhaiskasvatuksen palvelusetelin:

1. Varhaiskasvatuspaikan valinta ja palvelusopimuksen tekeminen: Perhe valitsee lapsellensa varhaiskasvatuspaikan Järvenpään kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Perhe tekee yksityisen palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Palvelusopimuksessa sovitaan hinnan lisäksi palvelun sisällöstä, esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia kuukausittain lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.

2. Palvelusetelihakemuksen täyttäminen ja liitteet: Perheen on tehtävä jokaisesta lapsesta oma palvelusetelihakemus. Palvelusetelihakemuksen ohella on toimitettavat seuraavat liitteet: kopio palvelusopimuksesta ja tuloselvityslomake tulotietoineen sekä yrittäjiltä yrittäjälomake.

3. Päätös palvelusetelistä ja sen arvosta: Järvenpään kaupunki tekee palvelusetelin myöntämisestä sekä sen arvosta päätöksen. Myönteisen päätöksen jälkeen palveluseteli astuu voimaan sovitusta päivästä lähtien. Päätös palvelusetelin arvosta toimitetaan tiedoksi perheelle ja palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen eli varhaiskasvatuksen tuntimäärän perusteella.

Huom! Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi palvelusetelihakemusta tehdessäsi.