A

Palvelusetelit

Palvelusetelillä ikääntynyt voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Järvenpään kaupungissa on käytössä kuusi palveluseteliä:
- palveluseteli siivoukseen
- rintamaveteraanien palveluseteli
- omaishoidon tukipalveluseteli
- omaishoidon hoivapalveluseteli
- tilapäisen kotihoidon palveluseteli
- säännöllisen kotihoidon palveluseteli.

Palvelusetelit asiakkaan eri tarpeisiin

Palvelusetelillä ikääntynyt henkilö voi hankkia hänelle myönnettyjä kotona asumista tukevia hoiva-ja tukipalveluja itse valitsemaltaan, kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palveluseteli myönnetään kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Kaupungin viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä ja antaa päätöksen asiakkaalle. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakkaan tulojen mukaan.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista toteuttamisesta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakas vastaavasti maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tukemiseksi ikääntyneelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset sekä ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Lisätietoja palveluntuottajalle löydät täältä.