A

Palvelusetelit

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Palvelusetelillä ikääntynyt voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Järvenpään alueella on käytössä kuusi palveluseteliä:
- palveluseteli siivoukseen
- rintamaveteraanien palveluseteli
- omaishoidon tukipalveluseteli
- omaishoidon hoivapalveluseteli
- tilapäisen kotihoidon palveluseteli
- säännöllisen kotihoidon palveluseteli.

Palvelusetelit asiakkaan eri tarpeisiin

Palvelusetelillä ikääntynyt henkilö voi hankkia hänelle myönnettyjä kotona asumista tukevia hoiva-ja tukipalveluja itse valitsemaltaan, palvelusetelijärjestelmään kuuluvalta palveluntuottajalta. Palveluseteli on vaihtoehto kuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palveluseteli myönnetään  kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Kuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä ja antaa päätöksen asiakkaalle. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakkaan tulojen mukaan.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista toteuttamisesta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakas vastaavasti maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tukemiseksi ikääntyneelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset sekä ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Lisätietoja palveluntuottajalle löydät täältä.