A

Perhelän hanke

 Perhelä logo 1_700pix

Tule rakentamaan uutta uljasta Järvenpäätä! 

Mitä nyt kuuluu Perhelään? Katso Kaiken keskellä Perhelä-sivut. 
Seuraa myös asemakaavatyön etenemistä.

Kumppanuushaun tulos

Lue lisää

Kumppanuushaku 24.8.–2.11.2015 käynnistää Perhelän alueen kehittämisen

Järvenpään kaupunki etsii suunnittelu- ja toteutuskumppaneita ydinkeskustassa sijaitsevan Perhelän alueen rakentamiseen. Kumppaneilta toivotaan ideoita kohteen toteutus- ja toimintakonseptista.

Hakuun voivat osallistua ne yritykset, jotka täyttävät valintaohjelmassa määritellyt ehdot. Kumppanuushaun arviointi ja valinta on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 alussa. Valinta tehdään laatuarvioinnin pohjalta.

Valittavaa konseptia jalostetaan asemakaavoituksen rinnalla yhteistyössä korttelisuunnitelmiksi. Valituille kumppaneille annetaan suunnitteluvaraus jatkokehityksen ajaksi. Kaupungin omistama kiinteistöyhtiö korttelissa 131 luovutetaan tontteineen rakennettavaksi, kun asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Rakentaminen päästään aloittamaan arviolta vuoden 2017 lopulla.

Tiedotteet

Valintaohjelma (pdf)

Valokuvia suunnittelualueelta

Muut ohjelma-asiakirjat ja lähtötiedot

 

Kuva05