A

Perhelän kortteli ja pysäköintitalo

Näkymä kävelykadulta sisäänkäynnille ja oleskeluportaisiin. Kuva: Aihio Arkkitehdit Oy 2019.
Suunnittelualueen sijainti.

 

Perhelän korttelin kehittäminen etenee. Järvenpään ydinkeskustaa täydentämään toteutetaan tehokas hybridikortteli, jossa on laadukasta asumista, monipuolisia palveluja ja työpaikkoja.

Alustavissa viitesuunnitelmissa (YIT Suomi Oy, Aihio Arkkitehdit Oy 2019) kortteliin sijoitetaan liiketilaa, kolme asuintornia ja toimistolamelli. Korkein asuintorni on 20-kerroksinen. Pysäköintipaikkoja sijoitetaan pihakannen alle kahteen tasoon korttelin keskiosiin, jonne ajo on Helsingintieltä. Osa autopaikoista sijoitetaan korttelissa 129 olevaan pysäköintitaloon.

Entisen Osuuskauppa Perhelän kaupunkikuvallinen ilme palautetaan osaksi kauppakeskuksen julkisivua. Asuntojen leikki- ja oleskelualueet sijoitetaan kansipihalle, jonne myös osa kauppakeskuksen tiloista avautuu. Kävelykadun ja kansipihan välille avoimeen ulkotilaan rakennetaan oleskeluportaikko. Kävelykatua ja Helsingintietä yhdistää sisäkatu.

Viitesuunnitelman kortteliratkaisu on pääpiirtein voimassa olevan asemakaavan mukainen, mutta suurin sallittu kerrosluku ja kerrosala ovat alhaisemmat. Asemakaavan aikaansaamat vaikutukset verrattuna voimassa olevan asemakaavan mukaiseen rakentamiseen ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön, joten kaavamuutos voidaan käsitellä vähäisenä.

Lisää Perhelä-hankkeesta

JARDno 2020-155
Kaavatunnus 010107

Yhteyshenkilöt:
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen (040 315 2447)
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio (040 315 2353)

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi


LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 5.8.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 11.6.2020 § 18.

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavaehdotuksen nähtävillepanosta 20.4.2020 § 148. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 6. – 19.5.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Havainnekuvia

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 24.2.-8.3.2020.

Kuulutus

Voimassa oleva asemakaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Varjoanalyysi (.pdf)

Varjoanalyysi (.pptx)