A

Keski-Uudenmaan perheoikeudelliset palvelut

palvelee Järvenpään, Hyvinkään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän, Pornaisten ja Keravan perheitä

Isyyden selvittäminen

Lasta koskevat sopimukset:

 • huoltajuudesta
 • asumisesta
 • tapaamisoikeudesta
 • elatuksesta

Keskitetyn ajanvarauksen ja yksikön  Yhteystiedot

 Uutena toimintana Lastenvalvojan WALK IN - palvelu

Järvenpään toimipiste, Mannilantie 4, joka torstai klo 9-11

Hyvinkään toimipiste Neppari, Suutarinkatu 2 C, 4.kerros, joka tiistai klo 9-11, p. 040 674 2942. Sosiaaliohjaaja Tea Konttinen p. 040 831 6462, tea.konttinen@keusote.fi

Voit tulla ilman ajanvarausta. Asiakkaat otetaan vastaan jonotusjärjestyksessä. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 10.30. Asiointiaika on enintään 30min

Walk in -palvelussa voit asioida lasten sopimusasioissa ja saada ohjausta eroon liittyvissä asioissa.sopimusasioissa tulee molempien vanhempien olla paikalla. Poikkeuksena tilanteet, joissa vanhempien asuinpaikkojen välillä on huomattavan pitkä matka.Jos kyse on ensimmäisistä sopimuksista, tulee varata aika lastenvalvojalle p.040 662 3589

Walk in -palvelu soveltuu tilanteeseen, jolloin vanhemmilla on selkeä yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä:

 • elatus- ja tapaamissopimuksen jatkaminen tai muuttaminen
 • huoltajuuden muutos (yksinhuoltajuus tai yhteishuoltajuus)

Walk in - palvelussa ei laadita laskelmia elatussopimusta varten

Valmistaudu käyntiin ottamalla mukaan:

 • henkilöllisyystodistus
 • lasta koskevat aikaisemmat sopimukset tai tuomioistuimen päätös
 • elatusasiassa dokumentit tuloista ja asumismenoista sekä viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen.

Ilman dokumentteja sopimuksia ei voida vahvistaa.

Lisäksi yksikössä

 • koordinoidaan perheasioidensovittelutoimintaa p. 040 315 2077
 • järjestetään tapaamispaikkatoimintaa p. 040 315 3112 tai 040 674 2942
 • laaditaan tuomioistuimen pyynnöstä olosuhdeselvitykset  lapsen huolto- ja tapaamisasioissa