A

Perhetukikeskus Auerkulma

Auerkulman perhetukikeskus
Perhetukikeskus vastaa lastensuojelun tai sosiaalipäivystyksen sijoittamien lasten ja nuorten kasvatuksesta, hoidosta sekä hoidon tarpeen arvioinnista. Sijoitukset voivat olla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia. Toimintaan kuuluu myös jälkihuollon ohjaus, tuettu asuminen ja perhekuntoutus. Perhetukikeskuksen tiloissa toimii myös erityisluokka Superomppu sekä koulunkäynnin tukijakso.

Lastenkoti
Lastenkodissa on 6 hoitopaikkaa. Tarkoituksena on luoda lapselle/nuorelle turvallinen ja kodinomainen hoitoympäristö sekä myös tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee sijoituspäätöksen, joka voi olla sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä tai sijoitus huostaanotettuna. Sijoitusten pituudet ovat muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin, jolloin hoidon ja kasvatuksen näkökulma on kuntouttava. Lastenkodissa työskentelee 6 ohjaajaa sekä vastaava ohjaaja.

VastaanottoyksikköAuerkulman perhetukikeskus
Auerkulman vastaanottoyksikkö tarjoaa lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa kouluikäisille järvenpääläisille lapsille. Käytössä on 6 hoitopaikkaa. Vastaanottoyksikössä tuetaan ja arvioidaan lapsen ja hänen perheensä tilannetta yhdessä vanhempien, lapsen sekä perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Vastaanottoyksikön toimintaan kuuluu lasta eheyttävä hoito sekä perheen ja lapsen jatkotuen arviointi. Lapsi voi tulla vastaanottoyksikköön joko avohuollon sijoituspäätöksellä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Sijoitusten pituudet ovat lyhytaikaisia, muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Tavoitteena on miettiä perheen kanssa yhdessä toimivia ratkaisuja arkeen. Lapsen kotiinpaluuta sijoituksen jälkeen turvataan pääsääntöisesti perhetyön yksikön tuella tai omana lyhytaikaisena kotiuttavana perhetyönä. Vastaanottoyksikössä työskentelee 7 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka asiakkaina on myös lastenkodin lapsia.

Koulunkäynnin tukijakso
Koulunkäynnin tukijakso on tarkoitettu peruskoulun oppilaille, joiden koulutyöskentely on pitkittyneiden poissaolojen tai voimakkaan psyykkisen oireilun vuoksi vaikeaa omassa koulussa. Oppilaalle järjestetään lyhytaikaisesti opiskelua ja koulunkäyntiä kuntouttavaa tukea Auerkulman perhetukikeskuksessa. Oppilas saa koulupäivän aikana erityisopettajalta opetuksen rauhallisessa opetustilassa. Tarvittaessa kouluruokailu tapahtuu Auerkulmassa. Oppilashuollolliset palvelut jatkuvat ennallaan omassa koulussa ja kuntoutukselliset tai terapeuttiset palvelut jatkuvat joko aiemmin sovitun käytänteen mukaan tai oppimissuunnitelmaan kirjatun tehostetun tuen mukaan. Tukijakso on perusopetuksen hallinnoimaa toimintaa ja oppilaiden ohjaus jaksolle tapahtuu koulujen kautta.  

Jälkihuolto
Lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa toteutetaan sijaishuollon päättymisen jälkeen, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän nuoren jälkihuoltosuunnitelman toteuttamisesta vastaa 2 jälkihuollon ohjaajaa perhetukikeskuksessa. Jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista siten, että hän saa tuetun asumisen ja sosiaalisen tuen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen.

Tuettu asuminen

Perhetukikeskuksen viereen on v. 2016 valmistunut uusi Järvenpään Mestariasuntojen omistama pienkerrostalo, jossa on 17 asuntoa tukea tarvitsiville 18-24 v. nuorille. Tarkoitus on auttaa nuoria heidän itsenäistymisessään ohjaajien tuella. Asukkaat ohjautuvat perhesosiaalityön tai aikuissosiaalityön kautta. Jokaisen nuoren kanssa tehdään vuokra- ja tukisopimus.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa tarjotaan lapsiperheille moniammatillisen yhteistyön avulla kuntoutuspalvelua. Perhekuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti lastensuojelun perheille ja asiakasohjaus tapahtuu lastensuojelun avohuollon tiimissä. Perhekuntoutus on suunnitelmallista ja perustuu asiakasperheen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen etu ja lapsen tarpeet huomioiden. Kuntoutuksen lähtökohtana on tuottaa hoito ja perheen tarvitsema yksilöllinen tuki perheen omassa elinympäristössä. Intensiivijaksoa varten on varattu perheasunto perhetukikeskuksen tiloista. Perhekuntoutus on asiakkaalle vapaaehtoista. Perhekuntoutuksen tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisin menetelmin, arkielämän hallinta ja omatoiminen selviytyminen sekä kotona asumisen mahdollistaminen. Perhekuntoutuksen toteuttamisesta vastaa kaksi perhekuntoutusohjaajaa.

Yhteystiedot
Auertie 11, 04410 Järvenpää, fax (09) 2719 2519

Perhetukikeskuksen päällikkö 040 315 2372
   
Vastaanottoyksikkö 040 315 2011
Vastaava ohjaaja 040 315 2373
   
Lastenkoti 040 315 2375
Vastaava ohjaaja 040 315 2861
   
Jälkihuolto/Tuettu asuminen  
Ohjaajat 040 315 2163, 040 315 2162
   
Perhekuntoutus, ohjaajat 040 315 2981, 040 315 2979
   
Koulunkäynnin tukijakso, opettaja 040 315 2838
   
Keittiö 040 315 2376