A

Perusopetus Järvenpäässä

Peruskoululainen oppii elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Perusopetuksessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja samalla kasvua yhteisöllisyyteen sekä vastuuseen itsestä ja muista. Järvenpääläinen koululainen on tasapainoinen, vastuullinen, osaava, taitava sekä omaa ja muiden kulttuuria arvostava.

Tutustu uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Perusopetuskysely 2016 

Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskysely huoltajille, Perusopetuskysely 2016, toteutettiin lukuvuoden 2015 - 2016 päätteeksi 25.5. - 4.6.2016. Kyselyn linkki lähetettiin Helmi- järjestelmän kautta kaikkien Järvenpään perusopetuksen 4099 oppilaan huoltajille. Kyselyyn vastasi 955 huoltajaa.

Saatua tulosta on verrattu soveltuvin osin vastaaviin kyselyihin vuosilta 2013 ja 2014. Vuoden 2016 kysely toteutettiin uudella ohjelmalla, joten asteikko- ja vastaustekniikkaeroista johtuen vertailua asteikolla 1 - 5 arvioitujen kysymysten osalta voidaan pitää vain suuntaa-antavana.

Tutustu kyselyn tuloksiin: Perusopetuskysely 2016 yhteenveto ja vertailu