A

Kampukselle rakentuvat kohteet

Kampuksen layout

Kampuksen alueelle rakentuu monenlaista asumista ja toimintaa

  • ARA-rahoitteinen vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö sekä seniorivuokra-asuntoja.
  • Asuinkerrostalot (3 kpl), joista yksi on ASO-kohde ja muut vapaarahoitteisia. Vapaarahoitteisissa kohteissa eläkeikäisille on ennakkovarausmahdollisuus.
  • Ympärivuorokautinen päiväkoti. Alueen yhteiselle piha- alueelle on tavoitteena sijoittaa toimintaa palvelevaa ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, joka mahdollistaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Korttelin suojeltuihin rakennuksiin tulee sijoittumaan kampusta tukevia toimintoja. Myllytien toimintakeskus tulee kytkeytymään kampusalueen toimintaan. Tämä on huomioitu alueen suunnittelussa.

Liikenteen suunnittelussa huomioidaan eri liikkujaryhmien tarpeet.

Tavoitteena on myös löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti laadukkaita ratkaisuja kampuksen toteutuksen pohjaksi.

Eläkeläisneuvosto on vahvasti osallistunut hanketyöskentelyyn.