A

Pienet pientalotontit - mahdollisuus vai mahdottomuus?

Tässä selvityksessä tutkittiin, miten tontin pieni koko - noin 500 m2 - vaikuttaa tontin suunnitteluratkaisuun ja rakentamista ohjaaviin kaavamääräyksiin. Selvitys on tehty osana Pajalanpihan alueen kortteliratkaisujen kehittämistä, mutta sen periaatteet ovat sovellettavissa muidenkin Järvenpään uusien asuinalueiden suunnitteluun.

Pienet pientalotontit-selvitys (pdf)


Pienten tonttien haasteet

Pientalojen ja tonttien suunnittelua rajoittavat mm. palosuojaukseen, esteettömyyteen ja asuintilojen suunnitteluun liittyvät määräykset. Pienillä tonteilla määräysten noudattaminen vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua.

Haastavimpia kohtia ovat:

  • palomääräykset
  • autopaikoituksen ja kääntötilan suunnittelu
  • ikkunoiden ilmansuunnat ja näkymät
  • yksityisyyden säilyttäminen
  • rakennusaikainen tavaran purku
  • varastointi ja työvarat
  • perustusten vaatimat huoltotila rakennuksen ympärillä
  • lumen auraus ja säilytys talvisin
  • sadevesien käsittely tontilla

Asukasnäkökulma

Asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä pienten tonttien selvityksestä kerättiin verkkokeskustelussa ja palautelomakkeella. Aihetta esiteltiin myös Pajalanpihan asemakaavaan liittyneessä yleisötilaisuudessa marraskuussa 2010.

Asukasnäkökulman yhteenveto (doc)