A

Pienet pientalotontit - mahdollisuus vai mahdottomuus?

Tiivistä ja matalaa rakentamista on tutkittu monessa yhteydessä. Tässä selvityksessä tutkitaan, miten tontin pieni koko - noin 500 m2 - vaikuttaa tontin suunnitteluratkaisuun ja rakentamista ohjaaviin kaavamääräyksiin. Selvitys on tehty osana Pajalanpihan alueen kortteliratkaisujen kehittämistä, mutta sen periaatteet ovat sovellettavissa muidenkin Järvenpään uusien asuinalueiden suunnitteluun.

Mielipiteet selvityksestä

Asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä pienten tonttien selvityksestä kerättiin verkkokeskustelussa ja palautelomakkeella. Aihetta esiteltiin myös Pajalanpihan asemakaavaan liittyneessä yleisötilaisuudessa marraskuussa 2010.

Pienten tonttien haasteet: Pientalojen ja tonttien suunnittelua rajoittavat mm. palosuojaukseen, esteettömyyteen ja asuintilojen suunnitteluun liittyvät määräykset. Pienillä tonteilla määräysten noudattaminen vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua.

Haastavimpia kohtia ovat:talo-aurinko

  • palomääräykset
  • autopaikoituksen ja kääntötilan suunnittelu
  • ikkunoiden ilmansuunnat ja näkymät
  • yksityisyyden säilyttäminen
  • rakennusaikainen tavaran purku
  • varastointi ja työvarat
  • perustusten vaatimat huoltotila rakennuksen ympärillä
  • lumen auraus ja säilytys talvisin
  • sadevesien käsittely tontilla

  • pienet_tontit_asukasnäkökulman_yhteenveto