A

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Jos kaavamääräykset eivät täsmää aiotun rakentamisen kanssa, tarvitaan poikkeamislupa tai asemakaavan ulkopuolisilla alueilla suunnittelutarveratkaisu. Kummassakin tapauksessa on haettava rakennuslupa ennen rakentamisen aloittamista. Rakennusvalvonta opastaa, jos suunniteltu rakentaminen ei ole asemakaavan mukaista tai asemakaavaa ei ole.

Poikkeamislupaa haetaan asemakaava-alueella asemakaavasta poikkeamiseen. Suunnittelutarveratkaisua haetaan asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, joilla Järvenpäässä on voimassa yleiskaava. Kumpikin päätös on voimassa yhden vuoden.

Virkamiespäätökset poikkeamisluvista tekee asemakaava-arkkitehti, suunnittelutarveratkaisuista yleiskaavapäällikkö. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisääminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Mitä tarvitaan?

Hakemus, jossa suunniteltu hanke perustellaan.

Hakemukseen liitetään:

  • asemapiirros
  • kerrosalalaskelma 
  • naapurien suostumus hankkeeseen
  • selvitys omistusoikeudesta
  • yhtiöt tarvitsevat kaupparekisteriotteen, josta selviää yhtiön nimenkirjoitusoikeus, ja hallituksen kokouksen pöytäkirjaotteen

Hakemukseen liitetään myös liitepaketti, jonka voi tilata Seutulantalon palvelupisteestä:

  • ote voimassa olevasta asemakaavasta ja määräyksistä
  • ote voimassa olevasta yleiskaavasta ja määräyksistä
  • ote pohjakartasta
  • kiinteistörekisteriote
  • lainhuuto-ote

Hakija voi kuulla naapurit itse lomakkeella tai kaupunki voi suorittaa kuulemisen ja veloittaa siitä maksun.

Poikkeamisen hakeminen (poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu) tehdään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. 

Tutustu sähköiseen asiointiin.

Milloin päätös?

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut pyritään ratkaisemaan 2-3 kk kuluessa hakemuksen jättämisestä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siihen voidaan tehdä oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnalle 14 päivän kuluessa.