A

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko

poikkitie_kaavarunko_kevyt

Poikkitien uuden yritys- ja palvelualueen kehittäminen käynnistettiin kaavarunkosuunnitelman laadinnalla. Tavoitteena oli saada aikaan toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöltään laadukas yritys- ja palvelualue sekä mahdollistaa uusi eteläisten kaupunginosien palvelukeskus ja asuinrakentaminen tulevan Ainolan rautatieaseman tuntumassa.

Suunnittelukohteena oli Järvenpään kaupungin Ristinummen kaupunginosaan kuuluva asemakaavoittamaton alue, joka rajautuu pohjoisessa Poikkitiehen (maantie 145), lännessä päärataan, idässä kaupungin rajaan ja etelässä yleiskaavan osoittamiin tuleviin asunto- ja virkistysalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 45 ha.

Kaavarungon tarkoituksena oli tarkentaa alueen kehittämistavoitteita sekä muodostaa suunnitelma päätöksenteon, vaiheittaisen asemakaavoitustyön ja alueen yritysmarkkinoinnin pohjaksi. Kaavarunkotyön yhteydessä tutkittiin eri vaihtoehtoja alueen korttelirakenteen ja liikenneverkon suhteen. Kaavarunkoon sisältyy rakentamisen laadullisen ohjaamisen keinojen tarkastelu. Lisäksi käsiteltiin mahdollisuuksia liittää alue olevaan ja tulevaisuudessa sen ympärille kasvavaan kaupunkirakenteeseen. Kaavarunkotyön tueksi ja tulevaa asemakaavoitusta varten käynnistettiin keväällä 2014 kasveja, linnustoa ja lepakoita koskevia luontoselvityksiä, joilla täydennettiin aiemmin tehtyjä kaupunginlaajuisia inventointeja.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavarunkosuunnitelman asemakaavoitustyön pohjaksi 3.4.2014 § 19. Alueen asemakaavoitus aloitettiin itäosan asemakaavalla toukokuussa 2014. Alueen ensimmäinen asemakaava, Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, tuli voimaan elokuussa 2016. 

Alueen asemakaavoitusta jatketaan. Uusista alueella käynnistyvistä kaavahankkeista tiedotetaan erikseen, ja niitä voi ajankohtaisesti seurata asemakaavat-sivulla.

Lisätietoja:

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula, puh 040 315 2005, sampo.perttula(at)jarvenpaa.fi

Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, puh. 040 315 2455, ilkka.holmila(at)jarvenpaa.fi

 

Suunnitelma-aineisto:

Muu aineisto: