A

Projektit ja selvitykset

Poikkitie banneri-2Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kehittämishankkeen tavoitteena on arvioida maakuntakaavoituksen ja kaupallisten selvitysten pohjalta maankäytön toiminnallista sisältöä Poikkitien alueella. Kaavarunkotyössä tämä arviointi on pyritty saattamaan kaavan muotoon ja siten muodostamaan lähtökohta alueen vaiheittain etenevälle asemakaavoitukselle.

 

Ainolan_asema_ilmaperspektiivi

Ainolan keskuksen viitesuunnitelma

Ainolan keskus tulee toimimaan Järvenpään eteläisten kaupunginosien palvelukeskuksena.

Ainolan keskuksen viitesuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ratkaisuja ja toiminnallisia sekä laadullisia tavoitteita ympäristön kehittämiselle. Taustana suunnittelutyölle on 2014 Järvenpään kaupunkikehityslautakunnan hyväksymä Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko. 

  

 

ArkkitehArkkitehtikilpailujatikilpailuja

Järvenpään kaupunki on järjestänyt ja järjestää ajoittain arkkitehtikilpailuja. Kilpailujen kautta on tarkoitus etsiä uusia ideoita kehitettävien alueiden yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi. 

 

 

Pienet pientalotontit

 Pienet pientalotontit - mahdollisuus vai mahdottomuus

Kaavoituksen omana työnä on selvitetty, miten tontin pieni koko - noin 500 m2 - vaikuttaa tontin suunnitteluratkaisuun ja rakentamista ohjaaviin kaavamääräyksiin.

Selvitys on tehty osana Pajalanpihan alueen kortteliratkaisujen kehittämistä, mutta sen periaatteet ovat sovellettavissa muidenkin Järvenpään uusien asuinalueiden suunnitteluun.

 

Vanhakylänniemi_pieni

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille ja maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle.