A

Prosessimainen toimintatapa

Kaupungin palveluiden kehittämisessä lähdetään eri asiakasryhmien tarpeista. Emme verovaroin kykene tarjoamaan asiakkaillemme kaikkea haluttua, mutta sen minkä tarjoamme, pyrimme tekemään prosessimaista toimintatapaa hyödyntäen tehokkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Prosessityössä karsitaan turhia työvaiheita sekä varmistetaan, että teemme kunkin asiakasryhmän kannalta oikeita asioita, turhaa pompottamista välttäen. Pohdimme myös työntekijöiden ja heidän työpanoksen sijoittumista: teemmekö työtämme oikeissa paikoissa, oikeilla työkaluilla ja jakaantuuko työkuorma tasaisesti työntekijöiden kesken.

Järvenpään kaupungin ydinprosessit on muodostettu strategisesti merkittävistä ja kuntalaisille yhtenäisenä näkyvistä palvelukokonaisuuksista. Avainprosessit on koottu siten, että niistä muodostuu aina tietyn asiakasryhmän tarpeita ajatellen toimivia kokonaisuuksia. Jotta kuntalaisten tarvitsemat palvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman sujuvasti, tarvitaan sisäisiä tukiprosesseja. Niillä varmistetaan, että toiminnan ohjaus sekä talous-, henkilöstö-, hallinto- ja tila-asiat toimivat tehokkaasti palvelutuotantoa helpottaen.

Järvenpään kaupungin organisaatio on luotu työn tekemistä määrittävien prosessien pohjalta siten, että kullekin palvelukokonaisuudelle löytyy omistaja ja vastuunkantaja.

  • Tutustu Uusi Kunta -projektiin, jossa prosesseja määritetään uudelleen tulevaisuuden kunnan tarpeiden pohjalta. 

Järvenpään kaupungin ydin- ja avainprosessit 2016–2018

Järvenpään kaupungin ydinprosessit 2016

Järvenpään kaupungin tukiprosessit

Järvenpään-kaupungin-tukiprosessit