A

Lasten ja nuorten puheterapia

Puheterapeuttien asiakkaita ovat ensisijaisesti neuvolaikäiset lapset perheineen. Jonkin verran palveluja tarjotaan myös koululaisille. Puheterapiaan tarvitaan lähete neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Lievimmillään lapsella voi olla jokin äännevirhe. Lapsen puhe voi olla samanikäisiin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää ja/tai hänellä voi olla puheen ymmärtämisen vaikeuksia. Lapsella saattaa kielellisen häiriön lisäksi olla kontaktivaikeuksia tai poikkeavuutta vuorovaikutuksessa. Lisäksi lapsella voi ilmetä äänihäiriöitä tai änkytystä.

Puheterapeutti tekee yhteistyötä lapsen perheen, päivähoidon ja koulun kanssa. Entistä enemmän puheterapeutin työtehtävissä korostuu vanhempien ja lapsen lähi-ihmisten ohjaaminen. Puheterapian menestyksellisen onnistumisen edellytyksenä on myös kotona tehtävien harjoitteiden tunnollinen läpikäynti.

Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi. Niiden pohjalta puheterapeutti yhdessä lapsen lähiympäristön ja muiden asiantuntijoiden kanssa suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat tukitoimenpiteet.

PUHETERAPEUTTIEN YHTEINEN AJANVARAUSNUMERO 040-315 3317 KE JA TO KLO 12-13

Puheterapeuttien vastaanottotilat sijaisevat Perhepalveluissa: Postikatu 8, II krs. (Apteekkitalo).

Huom! Osan puheterapeuteista työtilat ovat toistaiseksi osoitteessa: Louhelankuja 3 A, II krs. (Setlementti Louhela).

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)keusote.fi

 - sähköpostilla asioita tiedusteltaessa on tietoturvan kannalta suositeltavaa jättää viesteistä pois tunnistettavat, yksityiskohtaiset asiakas- ja henkilötiedot.