A

Lasten ja nuorten puheterapia

Puheterapeuttien asiakkaita ovat ensisijaisesti neuvolaikäiset lapset perheineen. Jonkin verran palveluja tarjotaan myös koululaisille. Puheterapiaan tarvitaan lähete neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Lievimmillään lapsella voi olla jokin äännevirhe. Lapsen puhe voi olla samanikäisiin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää ja/tai hänellä voi olla puheen ymmärtämisen vaikeuksia. Lapsella saattaa kielellisen häiriön lisäksi olla kontaktivaikeuksia tai poikkeavuutta vuorovaikutuksessa. Lisäksi lapsella voi ilmetä äänihäiriöitä tai änkytystä.

Puheterapeutti tekee yhteistyötä lapsen perheen, päivähoidon ja koulun kanssa. Entistä enemmän puheterapeutin työtehtävissä korostuu vanhempien ja lapsen lähi-ihmisten ohjaaminen. Puheterapian menestyksellisen onnistumisen edellytyksenä on myös kotona tehtävien harjoitteiden tunnollinen läpikäynti.

Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi. Niiden pohjalta puheterapeutti yhdessä lapsen lähiympäristön ja muiden asiantuntijoiden kanssa suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat tukitoimenpiteet.

 Alle kouluikäisten lasten puheterapia

  • Puheterapeutti Pia Hartzell-Aarnio 040-315 2420 puhelinajat tiistai, keskiviikko ja torstai klo 12-13
  • Puheterapeutti Jaana Sarvala 040-315 2789 puhelinajat tiistai ja torstai 12-13
  • Puheterapeutti Pirita Marques 040-315 3568 puhelinaika keskiviikko klo 12-13
  • Puheterapeutti Mari Suni,  040-315 3252 puhelinajat tiistai ja keskiviikko klo 12-13

 Koululaisten puheterapia

  • Puheterapeutti Hanna Liinanotko-Setälä p. 040-315 3317 puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

Aikuisten puheterapia -palvelut

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi - sähköpostilla asioita tiedusteltaessa on tietoturvan kannalta suositeltavaa jättää viesteistä pois tunnistettavat, yksityiskohtaiset asiakas- ja henkilötiedot.

Puheterapeuttien vastaanottotilat sijaisevat Perhepalveluissa: Postikatu 8, II krs. (Apteekkitalo).

  

Alle kouluikäisten lasten puheterapia kuuluu Pienten lasten palveluiden yksikköön yhdessä muun perhepalvelut-tiimin, neuvolan (lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvola) sekä perhekeskus Maahisen kanssa.

 

Kasvun ja vanhemmuudentuen palvelut, hallinto

  • Perhesosiaalityön johtaja Minna Kairesalo 040-315 2343
  • Esimies, palvelupäällikkö Juha Särkkä 040-315 2130