A

Puistometsät saavat kaupungin hengittämään

Kaupungin puistometsät ovat virkistysalueita, joita voi käyttää jokamiehenoikeudella. Suunnitelmallinen metsänhoito takaa metsien elinvoimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Runsaslajisuus ja eri-ikäinen puusto tekevät kaupunkimetsästä viihtyisän. Metsän pohjan kulumisen välttäminen on erityinen haaste pinta-alaltaan pienissä kaupunkimetsissä.

Puistometsien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta parannetaan poistamalla tarpeettomat pusikot ja vaaralliset puut. Metsän hakkuutöitä tehdään tarvittaessa antamaan lisää latvustilaa, jotta alempi kasvillisuus saa valoa. Hakkuu- ja hoitotyöt pyritään ajoittamaan lintujen pesimäajan ulkopuolelle.

Metsien hoitoa tehdään asukkaiden toiveita huomioiden. Hakkuu- ja hoitotöistä tiedotetaan asukkaille etukäteen ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa rakennusvalvonnalta.

Puistometsien hakkuu- ja hoitosuunnitelma laaditaan 5 vuoden välein.

Yhteystiedot:

Metsätalousteknikko Mikko Ranta-aho,
polttopuiden tiedustelut
Puh. 040 315 3027

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Sähköinen palaute:

Kaupungin asiakaspalautekanava