A

Puistometsät saavat kaupungin hengittämään

Kaupungin puistometsät ovat virkistysalueita, joita voi käyttää jokamiehenoikeudella. Suunnitelmallinen metsänhoito takaa metsien elinvoimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Runsaslajisuus ja eri-ikäinen puusto tekevät kaupunkimetsästä viihtyisän. Metsän pohjan kulumisen välttäminen on erityinen haaste pinta-alaltaan pienissä kaupunkimetsissä.

Puistometsien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta parannetaan poistamalla tarpeettomat pusikot ja vaaralliset puut. Metsän hakkuutöitä tehdään tarvittaessa antamaan lisää latvustilaa, jotta alempi kasvillisuus saa valoa. Hakkuu- ja hoitotyöt pyritään ajoittamaan lintujen pesimäajan ulkopuolelle.

Metsien hoitoa tehdään asukkaiden toiveita huomioiden. Hakkuu- ja hoitotöistä tiedotetaan asukkaille etukäteen ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa rakennusvalvonnalta.

 

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava

Seutulantalon palvelupiste, puhelinnumero 09 2719 2880