A

Tiivis kaupunkirakenne kannustaa pyöräilemään!

Järvenpään kaupunki on tiiviisti rakennettu, ja sillä on hyvin kattava pyöräilyverkosto. Tämä mahdollistaa vaivattoman kulkemisen, oli määränpäänä sitten työpaikka, palvelut, tai tavoitteena raitis ilma ja kuntoilu.

Pyöräily on huokea, helppo, päästötön ja käytännössä meluton tapa siirtyä paikasta toiseen. Tämän lisäksi pyöräilyllä on merkittäviä terveydellisiä vaikutuksia.

Järvenpään kehittäminen "aidoksi pyöräilykaupungiksi" on nostettu keskeiseksi teemaksi parhaillaan valmisteltavissa kaupunkistrategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden uudistuksissa.

Kaupunkia kehitetäänkin systemaattisesti houkuttelevammaksi ja miellyttävämmäksi pyörällä liikkumisen kannalta.