A

Tavoitteena turvallinen pysäköinti

PysakointiPysäköintialueet ja -paikat

Järvenpään kaupungilla ei ole käytössä maksullisia pysäköintipaikkoja, mutta monissa paikoissa on asetettu pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ja pysäköinti on ajallisesti rajoitettua (esim. 1 h). Lisäksi eräillä yksityisillä pysäköintialueilla pysäköinti edellyttää erillistä lupaa. Rajoitukset ilmenevät aina pysäköintialueella olevista liikennemerkeistä.

  • Järvenpään keskustan pysäköintialuekarttaa päivitetään.

Valvonta

Pysäköintiä valvotaan kaupungin toimesta sekä yleisillä katualueilla että osalla yksityisalueista. Pysäköinninvalvonnan avulla lisätään liikenneturvallisuutta ja varmistetaan vapaiden pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti kaupungin keskustan alueella. Pysäköinninvalvonta huolehtii myös tarpeettoman joutokäynnin valvonnasta (laki pysäköinninvalvonnasta 1.1.2012/727).

Pysäköinninvalvonnan vastuuhenkilönä, ns. kunnallisena pysäköinninvalvojana, toimii kaupungin lakimies. Käytännön valvonnasta ja myös pysäköintineuvonnasta vastaavat kaupungin palveluksessa olevat pysäköinnintarkastajat, jotka tunnistat virkapuvuista ja virkamerkistä.

Virhemaksu

Järvenpään kaupungin pysäköintivirhemaksu on 50 euroa 1.5.2014.

Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa sen antamisesta virhemaksulapusta ilmenevälle kaupungin pankkitilille. Käytä maksun yhteydessä virhemaksulapusta ilmenevää viitenumeroa. Mikäli maksu viivästyy eräpäivästä, korotetaan maksua automaattisesti 14 eurolla. Eräissä tilanteissa maksuaikaan voi olla mahdollista saada pidennystä. Ole tällöin yhteydessä pysäköinnintarkastajiin.

Oikaisuvaatimus

Mikäli katsot, että pysäköintivirhemaksu on aiheeton, voit hakea maksuun muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun pysäköintivirhemaksu on saatu. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen Järvenpään kaupungin pysäköinninvalvojalle alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Ilmoita aina oikaisuvaatimuksen yhteydessä saamasi virhemaksun asianumero ja päivämäärä, ajoneuvon rekisterinumero, perusteet oikaisuvaatimukselle sekä omat yhteystietosi (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero). Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköpostitse, postitse tai tuoda suoraan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös pysäköininvalvonnan asiakaspalvelusivulla osoitteessa www.helgapark.net  Sivulla pääsee tarkastelemaan pysäköintivirhemaksutapaukseen liittettyjä valokuvia ja tekemään pysäköintivirhettä koskevan oikaisuvaatimuksen. Sivulle pääset kirjautumaan syöttämällä autosi rekisterinumeron ja pysäköintivirhemaksusi asianumeron, jonka löydät saamastasi pysäköintivirhemaksusta.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu pysäköintivirhemaksu palautetaan maksajalle.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja käsittelee oikaisuvaatimuksen ja tekee asiasta kirjallisen päätöksen.  Päätös postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.

  • Oikaisuvaatimuslomake (Lomakepankissa kohdassa Liikenne) 
  • Sähköpostiosoite: pysakoinninvalvonta(at)jarvenpaa.fi
  • Postiosoite: Järvenpään kaupungin pysäköinninvalvonta, PL 41, 04401 Järvenpää.
  • Oikaisuvaatimukset voi toimittaa myös Seutulantalon asiakaspalvelupisteeseen (os. Seutulantie 12).

Lisätietoa:

  • Pysäköinninvalvojana toimiva lakimies tavoitettavissa to klo 9-10, puh.vaihde (09) 27 191
  • Pysäköinnintarkastajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse pysakoinninvalvonta(at)jarvenpaa.fi tai puhelimitse ma-pe klo 8-9, puh. 040 315 2753.