A

Rakennusrasite

Kiinteistöjen välille voidaan myös perustaa MRL 158:n mukainen oikeus rakennuksen tai rakennelmien käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite).

Lisätietoja Seutulantalon palvelupisteestä tai numerosta (09) 2719 2880.