A

Rakentaminen

Seutulantalon palvelupiste neuvoo mm. rakennusvalvontaan, kaavoitukseen, maankäyttöön, kaupunkitekniikkaan sekä karttapalveluun liittyvissä kysymyksissä. Palvelupisteessä on kaupungin kassapalvelut sekä kaupungin yleisneuvonta.

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentajia sekä hoitaa rakennusluvat ja rakennusaikaisen valvonnan.

Kaavoitus ja liikenne -yksikkö valmistelee asioita, jotka koskevat kaavoitusta, liikennesuunnittelua ja joukkoliikennettä. Maankäyttö- ja karttapalvelut -yksikkö hoitaa maapolitiikkaa, kartoitusta ja mittausta sekä paikkatietoaineistoja. Lisätietoja aiheesta löydät Kaavat ja Kiinteistöt - ja Kartat - sivuilta.

Kaupunkitekniikka toteuttaa ja ylläpitää yhdessä kaupungin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa toimivaa, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kaupunkitekniikka vastaa kadunpidosta, eli yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja huollosta sekä niihin liittyvistä toiminnallisista valmiuksista ja toimenpiteistä.

Järvenpään Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä jäte- ja hulevesien poisjohtamisesta ja puhdistamisesta. Asukkaat, rakentajat ja liittyjät voivat ottaa yhteyttä Järvenpään Veteen vesihuoltoon liittyvissä asioissa (vesilaskutus, liittymisasiat, vedenjakelu, viemäriverkostot).