A

Rakentaminen

Seutulantalon palvelupiste neuvoo mm. rakennusvalvontaan, kaavoitukseen, maankäyttöön, kaupunkitekniikkaan sekä karttapalveluun liittyvissä kysymyksissä. Palvelupisteessä on kaupungin kassapalvelut.

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentajia sekä hoitaa rakennusluvat ja rakennusaikaisen valvonnan.

Kaavoitus ja liikenne -yksikkö valmistelee asioita, jotka koskevat kaavoitusta, liikennesuunnittelua ja joukkoliikennettä. Maankäyttö- ja karttapalvelut -yksikkö hoitaa maapolitiikkaa, kartoitusta ja mittausta sekä paikkatietoaineistoja. Lisätietoja aiheesta löydät Kaavat ja Kiinteistöt - ja Kartat - sivuilta.

Suunnittelupalvelut -yksikkö vastaa katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnallisteknisestä suunnittelusta. Alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, sekä jätehuollon järjestämisestä huolehtii Kaupunkitekniikka.

Järvenpään Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä jäte- ja hulevesien poisjohtamisesta ja puhdistamisesta. Asukkaat, rakentajat ja liittyjät voivat ottaa yhteyttä Järvenpään Veteen vesihuoltoon liittyvissä asioissa (vesilaskutus, liittymisasiat, vedenjakelu, viemäriverkostot).