A

Rakentamispalvelut

Elävä ja kehittyvä kaupunki vaatii uuden rakentamista ja vanhan korjaamista. Järvenpään kaupungin kaupunkikehitys vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta. Katujen sekä vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen ja niiden saneeraustyöt ovat välttämättömiä kaupungin toimivuuden kannalta. Myös valaistuksen asentaminen ja kasvillisuuden uusiminen ovat yleisiä rakennusprojekteja.

Rakentamis- ja päällystyskohteet 2020

Kaupunkitekniikan maksut

Yhteystiedot:

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö. Puhelin: 040 315 2867

Järvenpään kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Seutulantalon palvelupiste

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava