A

Rantapuiston kehittäminen

Rantapuistoa kehitettiin vuosina 2018-2019 kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. 

Rantapuiston kehittäminen 2018-2019 perustui valtuuston vuonna 21.1.2008 § 8 hyväksymään yleissuunnitelmaan Rantapuiston kehittämisestä sekä Rantapuiston pohjoisosasta sekä Kasinonlahden alueesta 17.10.2017 § 8 ja 9 hyväksyttyihin puistosuunnitelmiin.

Yleissuunnitelman mukaisesti Rantapuiston kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa etelään Kolmisoinnun alueen, Tervanokan uimarannan ja matonpesupaikan ympäristöön. Toistaiseksi ko. alueiden suunnittelua ja toteutusta ei ole tarkasti ajoitettu.

Valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymän investointiohjelman mukaan Rantapuiston kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuosina 2022 ja 2024-2025. Vuoden 2022 investointivaraus on tehty silmälläpitäen Rantapuiston ja Tervanokan välisen hulevesien purkupaikan rakenteiden kunnostusta ja mahdollista hulevesien muuta tarvittavaa käsittelyä.

Kasinonlahden alueen rakentaminen 2019

Kasinonlahden suunnitelma

Rantapuiston kehittämistä jatkettiin vuonna 2019 Kasinonlahden alueella. Kasinonlahden alueella toteutettiin rannan ruoppaamista, joka mahdollisti kahlaamiseen soveltuvien matalien sorarantojen toteuttamisen Rantapuistoon. Kahluurantoja on suunniteltu toteutettavan kahteen eri kohtaan rantaa, sekä koirille Kasinonlahden eteläpuolelle. Ruoppaamisen myötä toteutettiin myös suihkulähteen siirto, jonka tavoitteena oli vähentää sen ajoin puiston käyttäjiä kastelevaa vaikutusta. 

Tutustu tarkemmin Kasinonlahden alueen suunnitelmaan.

Kasinonlahden alueelle on toteutettu myös laiturirakenne, johon sisältyy porrastettu kivilaituri sekä rannan suuntainen kelluva puulaituri.

Kivilaituri erikoisvalaistuksineen mahdollistaa monenlaisen oleilun sekä tapahtumat laituriaukiolla, siinä missä kelluva puulaituri mahdollistaa laituriin kiinnittymisen mm. kanooteilla ja soutuveneillä.

Aukio-oleskeluportaat_iltavalaistus

Toteutettu ruoppaus mahdollistaa erilaisten matalan syväyksen omaavien lauttojen (esim. kesäisin Tuusulanjärvellä liikennöivä aurinkolautta) saapumisen laituriin. Tämä mahdollistaa myös lauttaliikenteen esim. Vanhankylänniemeen tulevaisuudessa tai kahvilalautan kiinnittymisen pysyvämmin kohteeseen. Laiturirakenteen yläosan aukion läheisyyteen on toteutettu vesihuollon varaukset mahdollista kahvilarakennusta varten.

Jalankulun ja pyöräilyn uutta 4 m rantayhteyttä jatkettiin Kasinonlahden alueella ja se yhdistettiin etelästä tulevaan nykyiseen yhdistettyyn jalankulun ja pyöräilyn väylään.

Vuonna 2019 tehtiin myös Kolmisoinnun alueella raittien, skeittipuiston reunarakenteiden sekä puiston viherrakenteiden kunnostusta ja laatutason nostoa. Rantapuistosta uusittiin myös heikkokuntoista puustoa. Puuston uusintaa toteutettiin hyväksytyn maisematyöluvan mukaisesti.

Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen 2018

Rantapuiston pohjoisosaan toteutettiin kesän 2018 aikana hiekkatekonurmipintainen toimintakenttä pelailuun, kivituhkapintaisia alueita esim. petankin pelaamiseen, betonikivipintaisia aukioita sekä uutta nurmialuetta piknik-pöytineen. Uudet sähkö- ja vesipisteet sekä varaus suurellekin esiintymislavalle mahdollistavat entistä paremmin erikokoisten tapahtumien järjestämisen. Pienemmät aukiot toimivat hyvin esim. pop up –toiminnassa. Toimintoalueiden lisäksi nurmialueet puistossa laajentuivat ja alueelle tehtiin uusia puu- ja pensasistutuksia.

Rusokirsikka

 

 

 

 

Alueelle istutettuja puulajeja ovat mm. Rusokirsikka "Prunus sargentii" ja
Taalainkoivu " Betula pendula 'Dalecarlica" ja
perennoja mm. Japaninjaloangervo " Astilbe Japonica-ryhmä 'Montgomery".


Jalankulun ja pyöräilyn reittejä parannetiin rakentamalla 4 m leveä uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitti rannan tuntumaan. Tämän lisäksi kävelykatu Jannelta suoraan rantaan johtava 3,5 m leveä raitti päällystettiin asfaltilla ja Huilin edustan raittia levennettiin 4 metriin. Huilin edustalla toteutettiin ravintolalle johtavan kulun uudelleen järjestelyä ja ravintolan edustan istutusten uusimista. Näillä toimenpiteillä pyrittiin lisäämään kulkureittien sujuvuutta ja turvallisuutta eri liikennemuodoille ja jakamaan pyöräliikennettä pois nyt paljon käytetyltä reitiltä, joka kulkee leikkipuiston pääportin edustalta.

Hiekkatekonurmipintaisen toimintakentän alle toteutettiin jäädytysputkisto, joka yhdessä kentän läheisyyteen sijoitettavan jäähdytystekniikan kanssa mahdollistaa kentän luistelukauden pidentämisen myös leutoina talvina.

Tutustu tarkemmin Rantapuiston pohjoisosan suunnitelmaan.

 

 

 

 

Päivitetty 20.12.2019