A

RANTAPUISTON KEHITTÄMINEN

Rantapuistoa kehitetään vuosina 2018-2019 kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. Vuoden 2018 osalta Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen on jo käynnistynyt ravintola Huilin ja leikkipuisto Silkkiuikun välittömässä läheisyydessä. Rantapuistossa liikkuvilta kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä toivotaan erityistä malttia ja toisten kulkijoiden huomiointia kulkureittien ollessa tilapäisesti heikommat. Rakentamisurakka valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Tutustu tarkemmin Rantapuiston pohjoisosan suunnitelmaan.

Rantapuiston kehittäminen 2018-2019 perustuu valtuuston vuonna 21.1.2008 § 8 hyväksymään yleissuunnitelmaan Rantapuiston kehittämisestä sekä Rantapuiston pohjoisosasta sekä Kasinonlahden alueesta 17.10.2017 § 8 ja 9 hyväksyttyihin puistosuunnitelmiin.

Yleissuunnitelman mukaisesti Rantapuiston kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa etelään Kolmisoinnun alueen, Tervanokan uimarannan ja matonpesupaikan ympäristöön. Toistaiseksi ko. alueiden suunnittelua ja toteutusta ei ole ajoitettu.

Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen 2018

Rantapuiston pohjoisosaan toteutuu kesän aikana hiekkatekonurmipintainen toimintakenttä pelailuun, kivituhkapintaisia alueita esim. petankin pelaamiseen, betonikivipintaisia aukioita sekä uutta nurmialuetta piknik-pöytineen. Uudet sähkö- ja vesipisteet sekä varaus suurellekin esiintymislavalle mahdollistavat entistä paremmin erikokoisten tapahtumien järjestämisen. Pienemmät aukiot toimivat hyvin esim. pop up –toiminnassa. Toimintoalueiden lisäksi nurmialueet puistossa laajenevat ja alueelle tehdään uusia puu- ja pensasistutuksia.

Rusokirsikka

Alueelle istutettavia puulajeja ovat mm.                              
Rusokirsikka "Prunus sargentii" ja
Taalainkoivu " Betula pendula 'Dalecarlica" ja
perennoja mm. japaninjaloangervo " Astilbe Japonica-ryhmä 'Montgomery".

Jalankulun ja pyöräilyn reittejä parannetaan rakentamalla 4 m leveä uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitti rannan tuntumaan. Tämän lisäksi kävelykatu Jannelta suoraan rantaan johtava 3,5 m leveä raitti päällystetään asfaltilla ja Huilin edustan raittia levennetään 4 metriin. Huilin edustalla on sovittu tehtävän myös ravintolalle johtavan kulun uudelleen järjestelyä. Näillä toimenpiteillä pyritään lisäämään kulkureittien sujuvuutta ja turvallisuutta eri liikennemuodoille ja jakamaan pyöräliikennettä pois nyt paljon käytetyltä reitiltä, joka kulkee leikkipuiston pääportin edustalta.

Hiekkatekonurmipintaisen toimintakentän alle toteutetaan jäädytysputkisto, joka yhdessä kentän läheisyyteen sijoitettavan jäähdytystekniikan kanssa mahdollistaa kentän luistelukauden pidentämisen myös leutoina talvina. Jäädytysputkisto otetaan käyttöön talvikaudella 2019-2020. Tulevana talvena kenttä jäädytetään vielä perinteisesti.

Kasinonlahden alueen rakentaminen 2019                           Kasinonlahden suunnitelma                

Rantapuiston kehittämistä on suunniteltu jatkettavan vuonna 2019 Kasinonlahden alueella. Kasinonlahden alueella on suunniteltu rannan ruoppaamista, joka mahdollistaa kahlaamiseen soveltuvien matalien sorarantojen toteuttamisen Rantapuistoon. Kahluurantoja on suunniteltu toteutettavan kahteen eri kohtaan rantaa, sekä koirille Kasinonlahden eteläpuolelle. Ruoppaamisen myötä myös nykyisen suihkulähteen siirto on mahdollista toteuttaa, jolloin sen ajoin puiston käyttäjiä kasteleva vaikutus saadaan vähenemään.

Tutustu tarkemmin Kasinonlahden alueen suunnitelmaan.

Kasinonlahden alueelle on suunniteltu myös laiturirakenne, johon sisältyy porrastettu kivilaituri sekä kelluva puulaituri.Aukio-oleskeluportaat_päivällä

Kivilaituri erikoisvalaistuksineen mahdollistaa monenlaisen oleilun sekä tapahtumat laituriaukiolla, siinä missä kelluva puulaituri mahdollistaa laituriin kiinnittymisen mm. kanooteilla ja soutuveneillä.

Aukio-oleskeluportaat_iltavalaistus

Ajateltu ruoppaussyvyys mahdollistaa myös erilaisten matalan syväyksen omaavien lauttojen (esim. kesäisin Tuusulanjärvellä liikennöivä aurinkolautta) saapumisen laituriin. Laiturirakenteen läheisyyteen on tehty tulevaisuutta varten myös varaus pienelle paviljongille.

Kasinonlahden ruovikko on suunniteltu ruopattavaksi ja ruovikko poistettavaksi. Kasinonlahdella on todettu pilaantuneita maita, joita ei voida poistaa poistamatta myös alueen kasvillisuutta. Lahdella kasvavaa, silmällä pidettävää, vankkasara –kasvia pyritään siirtämään toisaalle järven rannalle, riippuen sen alustan pilaantuneisuudesta. Rantapuistossa vuonna 2017 laaditun luontoselvityksen yhteydessä alueen rannoilla ei havaittu pesiviä lintulajeja.

Jalankulun ja pyöräilyn uutta 4 m rantayhteyttä jatketaan Kasinonlahden alueella ja se yhdistetään etelästä tulevaan nykyiseen yhdistettyyn jalankulun ja pyöräilyn väylään.

Kasinonlahden alueen rantarakentamista varten Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka on hakenut Aluehallintovirastosta vesilain mukaista vesilupaa. Alueen kehittäminen yllä kuvatusti edellyttää vesiluvan saamista sekä valtuuston investointivarausten hyväksymistä ko. kohteeseen tulevalle vuodelle. Vesiluvan yhteydessä määritetään tarkkaan mahdolliset ruoppausajankohdat sekä annetaan muita ohjeita mm. ruoppausmassojen käsittelyyn. Vesilupahakemuksen kohtalo selvinnee kesän / syksyn 2018 aikana.

Lisätietoja hankkeen etenemisestä päivitetään tälle sivulle ja tarvittaessa voi tiedustella myös suunnittelupäällikkö Tia Salmiselta, puh. 040 315 2144 tai nimi.sukunimi@jarvenpaa.fi.

 

 

 

 

 

Päivitetty 28.5.2018