A

Rekrytointi mielessä? Järppiä voi hakea työntekijästä jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen!

Mistä löytää Järppiin oikeutettu työnhakija?

1. Ilmoita työpaikka tiedoksi Osaamis- ja työllisyyspalveluiden Vaikuttamoon. Uravalmentajat auttavat tehtävään soveltuvan järvenpääläisen työnhakijan löytymisessä.

Yhteystiedot: vaikuttamo@jarvenpaa.fi, puh.040 315 3151

2. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) voi myös ilmoittaa soveltuville työnhakijaehdokkaille avoinna olevasta työtehtävästä.

Yhteystiedot: Pertti Keskianttila puh. 0295 040 320 pertti.keskianttila@te-toimisto.fi

3. Laita työpaikkailmoitus maksutta Duuniportaali-työnhakupalveluun. Duuniportaali


HUOM. Ajalla 14.9. – 8.11.2020 työllistämistuki-asioihin liittyvät tiedustelut vain sähköpostitse osoitteeseen sirkka.lehti(at)jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut voi myöntää työttömän järvenpääläisen henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea koko Suomen alueella, mikäli yrityksenne tai yhdistyksenne tiedossa on työtön työnhakija, jonka haluaisitte palkata. Myös kotitaloudet voivat hakea Järppi-tukea työntekijän palkkaamiseen.

Työnantaja/työnhakija, toimi näin:

Ennen lisätuen myöntämistä työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimisto) myöntämää palkkatukea. TE -toimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään. 

Työnhakijan on oltava yhteydessä palkkatuen mahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua TE -toimistoon. Työnantajan kannattaa lähettää palkkatukihakemus TE-toimistoon vähintään 1 kuukausi ennen työsuhteen alkua, koska päätös palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE -toimiston asiantuntija neuvoo tarvittaessa työnantajaa palkkatuen hakemisessa.

Kaupungin tukea maksetaan enintään 8 kuukautta/työsuhde.

1. esimerkki

Henkilö on ollut vähintään 6kk työttömänä työnhakijana TE-toimiston rekisterissä. Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana. Järppi- tukea voidaan myöntää enintään 500€/ täysi työssäolokuukausi. Työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava Järppituki-hakemukseen liitteenä viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

2. esimerkki

Henkilö on ollut vähintään 6kk työttömänä työnhakijana TE -toimistossa ja hänellä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen. Työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300€/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE -toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle. Päätös myönnetystä TE -toimiston palkkatuesta on toimitettava hakemuksen mukana. Työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava liitteenä hakemukseen viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

HUOM. Järppi-tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %.

Kaupungin lisätuen hakeminen ja maksaminen

Kun TE-toimisto on tehnyt päätöksen palkkatuesta, työnantajan tulee olla yhteydessä Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluihin. Järppi-hakemus on lähetettävä viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen ja ennen vuodenvaihdetta. Järppiä maksettaessa huomioidaan vain peruspalkkaan liittyvät työnantajalle pakolliset sivukulut. Järppiä maksettaessa ei huomioida työntekijälle maksettuja luontoisetuuksia eikä esim. ylityötunteja tai kilometrikorvauksia.

Järppitukea haetaan sähköisesti, liitteet AINA pdf-muodossa. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti). Vaadittavat liitteet: Kopio työsopimuksesta ja kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä.

Tässä linkki lomakepankkiin.

Mikäli sähköisen lomakkeen käytössä ilmenee ongelmia, olethan meihin yhteydessä: Agnieszka Mozejko-Vuollet, puh. 040 315 3980, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Osaamis ja työllisyyspalveluiden päällikkö tekee päätöksen kaupungin lisätuen myöntämisestä. Päätös toimitetaan työnantajalle tiedoksi sekä julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Hallinto ja päätöksenteko -> Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.  

Kaupungin tukijakson päätyttyä (tukijakson pituus näkyy kaupungin toimittamassa päätöksessä), täytä tilityslomake ja lähetä se mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa. Liitä mukaan palkkatosite/tositteet työntekijälle maksetusta palkasta sekä kopio työsopimuksesta. Tuki maksetaan kertaluonteisena suorituksena koko tukijaksolta. Huom. Mikäli kaupungin tukijakso jatkuu seuraavan vuoden puolelle, hae kuluvan vuoden 2020 tilitykset 8.1.2021 mennessä.

Kaupunki tilittää lisätuen ilmoitetulle tilille 60 päivän kuluessa tilityksen vastaanottamisesta. 

 

Järvenpääläinen työtön työnhakija, tehosta työllistymistäsi!

Mikäli olet ollut vähintään 6kk työttömänä, kerro työtä hakiessasi työnantajalle Järppi-tuesta. Mainitse Järpistä myös työhakemuksessasi ja kerro mistä työnantaja voi saada lisätietoa.

 

Järppi-hakemusten käsittely ja neuvonta

Järvenpään kaupunki osaamis- ja työllisyyspalvelut

Toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet 

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 39 80

 

Seuraa meitä myös Facebookissa!  Käy tykkäämässä!

 

dp-tunnus-slogan-logo 

HUOM. Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen työnhakuportaaliin, Duuniportaaliin. Rekrytoi vaivattomasti lähialueelta niin työsuhteeseen, työkokeiluun kuin oppisopimukseen. Muista ilmoittaa myös kesätyöpaikkasi! Mietitkö yrityksesi myyntiä? Tee sekin osoitteessa duuniportaali.fi