A

Reseptien uusinta

Päätöksen reseptin uusinnasta tekee aina lääkäri. Reseptien uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottamista, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista sekä riittävää hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa. 

Lääkärimme uusivat pääsääntöisesti Järvenpään terveyskeskuksessa sairautensa vuoksi hoidossa olevien henkilöiden reseptejä. Jos lääke on määrätty sairaalasta tai yksityislääkäriltä, lääkäri ei voi uusia reseptiä ilman riittäviä tietoja henkilön sairauden seurannasta ja kokonaislääkityksestä. Jotta tämä toteutuu, lääkärille tulee antaa suostumus katsoa lääkitykseen liittyvät tiedot sähköisestä reseptitietokannasta.

Reseptien uusinta on hyvä keskittää hoitavan lääkärin vastaanotolle, vuosikäynnin yhteyteen. Ota mukaan ajantasainen lista käyttämistäsi lääkkeistä vastaanotolle (Lääkelista).

Tee reseptin uusimispyyntö viimeistään kaksi viikkoa ennen lääkkeiden loppumista.

Huomioithan, että akuutissa ei uusita reseptejä.

Sähköinen eResepti

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Lääkemääräyksen yhteydessä lääkäri antaa lääkkeistä potilasohjeen paperilla. Ohjeessa on kerrottu määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Sähköisellä reseptillä määrätyt lääkkeet voit noutaa mistä tahansa apteekista. Reseptiä noudettaessa on varauduttava esittämään Kela-kortti tai paperinen potilasohje.

Sähköisen (eReseptin) uusinta

Sähköisen reseptin uusimista voit pyytää joko terveyskeskuksessa, apteekissa tai sovittuasi sähköisestä asioinnista eTerveyspalvelun kautta. Apteekissa ja eTerveyspalvelun kautta tehty reseptin uusimispyyntö välitetään lääkärille.

Tieto uusitusta eReseptistä tulee tekstiviestinä matkapuhelimeen, jos olet antanut matkapuhelinnumerosi terveyskeskuksen käyttöön ja suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen. Suostumus kysytään jokaisella eReseptin uusimiskerralla. Sinulle ilmoitetaan, jos reseptiä ei uusita.

Uusittu eResepti on nähtävissä Omien tietojen katselu -palvelusta, osoitteesta www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Lisätietoa www.kanta.fi

 

Apteekkien yhteystiedot (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)