A

Rintamaveteraanien etuudet

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Erilaisten korvausten hakemiseksi toimittakaa kuitti tai Kelan ilmoitus osoitteeseen:

Järvenpään kaupunki
Laskentasihteeri/veteraaniasiat
Hallintokatu 4, PL 41
04401 Järvenpää

Hakemuksessa on ilmoitettava tilinumero, jolle korvaus maksetaan. 

Silmälasit

Silmälaseista voitte saada korvauksena 200 euroa kuittia vastaan kahden vuoden välein.

Hammashoito

Hammashoidosta voitte saada 200 euron korvauksen vuosittain.  Korvaus maksetaan joko terveyskeskushammaslääkärin tai yksityisen hammaslääkärin suorittamasta hoidosta sisältäen proteesin hankinnan tai korjauksen. Yksityiselle hammaslääkärille maksetusta hammashoidon palkkiosta tulee ensin hakea Kelan korvaus. Kaupunki maksaa korvauksen Kelan ilmoittamasta omavastuuosuudesta.

Avokuntoutus

Avokuntoutuksesta voitte saada 200 euron korvauksen vuosittain. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää. Korvaus maksetaan Kelan ilmoittamasta omavastuuosuudesta. Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, ryhmäkuntoutus sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit sekä jalkojenhoito.

Apuvälineet

Kuntoutustyöryhmä myöntää yksilöllisen tarpeen mukaan apuvalineitä lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperustein. Lisätietoja saa Järvenpään terveyskeskuksen fysioterapiaosastolta hoitotyön esimies, p. 09-2719 3309, puhelinaika ma-pe klo 12-13.

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista voidaan tukea yksilöllisen avuntarpeen mukaan erilaisin sosiaalihuoltolain mukaisin, erityisesti veteraaneille suunnatuin avopalveluin. Palvelu voi olla esimerkiksi kotipalvelua, siivouspalvelua sekä tukea kuljetuksiin ja aterioihin.

Uimahalli

Uimahallissa käynnit ovat ilmaisia. Kuntosaliohjelman teko on ilmainen.

Maksut

Terveyskeskuslääkärillä käynnit ovat ilmaisia. Rintamanveteraanin ja aviopuolison kuntoutussuunnitelmat / lääkärinlausunnot rintamaveteraanikuntoutusta varten ovat maksuttomia.

Matkahuolto / veteraanien ilmaislippu

Veteraani voi matkustaa ilmaiseksi linja-autoissa Järvenpään sisällä. Älykortti on ilmainen.

Miinanraivaajat

Korvaukset maksetaan kuten rintamaveteraaneille. Todistus  on esitettävä korvausta haettaessa. Miinanraivaajien kuntoutus haetaan Valtionkonttorin kautta p. 09-77 251.

Lääkkeet

Veteraaneilla on oikeus 10 %:n lääkealennukseen apteekeissa. Kuvallinen Kela-kortti tai sotilaspassi on esitettävä lääkeostosten yhteydessä.

Seurakunta

Järvenpään seurakunta ei peri hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuja järvenpääläisiltä veteraaneilta eikä heidän puolisoiltaan. Lisätietoja Järvenpään seurakunta p. 09-271 941.

 

Yhteystiedot 
Toimintakeskus
Myllytie 11,
04410 Järvenpää

Palveluohjaaja
Päivi Mänkärlä
p. 040 315 3226
paivi.mankarla@keusote.fi