A

Ruokapalvelut

Kinnari3
Sibelius 150-lounas Kinnarin koululla

Järvenpään kaupungin koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut hoitaa Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut JATSI Oy.

Ravitsemispalveluiden toiminta-ajatus

Liikelaitosmaisesti toimiva ja kokonaislaatuun panostava ravitsemispalvelut hoitaa ruokapalvelut turvaten omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin. Ravitsemispalvelut toimii tietoisena asiakkaiden odotuksista ja kokemuksista voimavaranaan henkilöstön hyvinvointi.

Palvelut

  • Kaikissa kouluissa koululounas sekä yläkouluissa maksullinen välipala 
  • Välipalatarjoilu koululaisten iltapäiväkerhoille
  • Kaikissa päivähoidon toimipisteissä aamu- ja välipala
  • Tehostetun asumispalvelun yksiköissä ja sosiaali- ja terveyskeskuksessa kaikki päivän ateriat
  • Henkilöstöruokailu laitosten perusruokailun yhteydessä
  • Ravintolapalvelut Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin ravintola Silkkiuikussa.

Toiminnan päämäärät

Asiakaspalvelu – tyytyväinen asiakas
Palvelumme täyttää asiakkaiden odotukset ja lisää asiakkaiden hyvinvointia. Asiakastuntemuksemme perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa sekä palvelumme arviointiin.

  • Katso ruokalistat valikon alta Suosittelemme-kohdasta. 

Kilpailukyky

Asiakkaat kokevat palvelumme vastaavan heidän odotuksiaan sekä laadullisesti että taloudellisesti.

Asiantuntijuus

Henkilökunta arvostaa omaa työtään, haluaa kehittää sitä ja ymmärtää sen merkityksen kaupunkilaisten palveluna.

 

 

Yhteystiedot:

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut JATSI Oy

Käyntiosoite: Postikatu 8, 1krs.
Postiosoite: PL 37, 04401 Järvenpää
Puhelin: (040) 134 8001